שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שם לילד שנולד

שאלה:

אנו מעוניינים לתת שם לילד שנולד את השם עידו יוסף.
האם יש משמעות חיובית לשם?
תודה.

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

ראשית, מזל טוב והרבה ברכות.

ראו איזה השגחה פרטית. בדיוק לפני 3 ימים שאלתי את מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א על קריאת השם עידו, ואמר שהוא שם מצויין, כיון שכך נקרא עידו הנביא, {את השם גיא, פסל הגר"ח שליט"א, ואמר שגיא אינו שם}.

השם יוסף גם הוא שם מצוין, שמו של יוסף הצדיק.

בברכה  שהרך הנולד גדול יהיה בתורה ומצוות!

שמואל ברוך גנוט הרב