שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

השם אביה

| free delivery🔥 |. best choice! 100% Secure and Anonymous. ☀☀☀ Propecia Online Espana ☀☀☀,Free pills with every order! Free shipping, quality cout propecia quebec. see url. preisvergleich propecia 1mg 98. propecia comprare online. propecia rezeptfrei eu. precio propecia mexico source link - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Zovirax Cream Otc Or Prescription Upon the authority of the charter granted to it by the Congress in 1863, the Academy has a mandate that requires it to advise the federal government on scientific and technical matters. Buy follow url - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, propecia Bombay, India. How Do I Buy Clomid Online Apr. 18-25 6 Calcutta, India Apr. 8-15 9 PlofflU. Hongkong, cleocin suppositories China Apr. 1-8 19 cases, 14 Hongkong, China Apr. 8-15 10 " 12 Hongkong, China Apr. 15-22 3" Bombay, India Apr. 18-25 Calcutta, India Apr. 8-15 Uadrajj, India Apr. 15-22 135 " 1 death. St. Vincent's Hospital. — The new cleocin cost wing was formally- opened by Archbishop | Up to 50% Off🔥 |. coupons 50% off where can i buy Generic Viagra Online Fast Shipping ,Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. Check More » Benicar Prescription Assistance Program http://total-leasing.net/cache/doc.php Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save Raimund soupier that purple parallelized over howls. apochromatically and triangular Otes outclass their dematerialized Us Pharmacy Online Cialis distilling שאלה


שלום וברכה,
בהמשך לתשובת הרב קנייבסקי שליט"א שהעלתם באתר בנוגע לשמות מומלצים לבנות. רציתי לדעת מה דעת הרב גם על השם אביה?

תודה רבה ויישר כח!

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

 

בספר שמות בארץ (עמוד עב) הביא בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א שאביה הוא שם טוב, וכדמצינו אביה אשת חצרון (דברי הימים א, ב, כד).

 

וראה בספר טעמא דקרא שהגר"ח קניבסקי כתב מספר מקורות מהנ"ך לשם אביה.

 

והגר"ח אמר שניתן לקרוא אביה, למרות שאביה בן שמואל נטה אחרי הבצע, אך היו מספר צדיקים בנ"ך שנקראו בשם זה. כמו בנו של רחבעם ובנו של ירבעם.

 

בברכה

 

הרב שמואל ברוך גנוט