שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

דעת הגר"ח קניבסקי שליט"א על השמות: אפרת נועה רחל איילת איילה הילה מיכל

שאלה

מה דעת מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א על קריאת השמות שלהלן לבת?

אפרת

נועה

רחל ( ע"ש סבתא)

איילת

איילה

הילה

מיכל

 

בברכה

חני

בני ברק

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

אפרת- מצוין. הגר"ח קניבסקי כותב שמרים זאת אפרת.

נועה-מצוין. מבנות צלפחד הצדקניות. והגר"ח קניבסקי ממליץ על הרבה שמות להחליף לנועה.

רחל- מצוין, ואין צורך כלל לחשוש לכך שרחל היתה עקרה ונפטרה צעירה.

איילת- לא ממליץ, ומורה לאלו ששמן כך, להחליף לאיילה.

איילה- מצוין, והחיד"א הביא בספרו שם הגדולים בשם חכמי איטליה שנהגו לקרוא בשמות חיות, כמו צבי, איילה, זאב וכו', כדי לחזק את האדם בבריאות טובה.

הילה- לא שם טוב. מי שנקראת הילה, שתשנה ללאה.

מיכל- מצוין, מיכל בת שאול אשת דוד היתה צדקנית ואף הניחה תפילין.

 

בברכה

הרב שמואל ברוך גנוט