שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

השם לירון

השם לירון

שאלה
לכבוד הגרש"ב גנוט שליט"א
 
 האם השם לירון הוא שם טוב?
 
חני
 
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:
 
לדעת מורי ורבי הרב חיים קניבסקי שליט"א, אין כזה שם לירון, וראוי להחליפו לשם אחר, למשל לשם לאה.
(או לשם אחר, עדיף לשם דומה).
 
בברכה
שמואל ברוך גנוט