שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

השם תהילה

מה דעת הרב חיים קניבסקי על השם תהילה?
 
אלחנן
בית שמש
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:
 
מורי ורבי הגר"ח קניבסקי אומר שהשם תהילה מקובל אצל קהילות הספרדים מקדמא דנן, ולכן ניתן לקרוא לבת בשם זה
 
בברכה ובמזל טוב
שב"ג