חומש ויקרא

פרשת ויקרא - שיעור הכנה לפסח עם הרב ישראל אשלג שליט"א

שיעור הכנה לפסח
קריאה לשון חיבה, לדבר עם הילדים בלשון חיבה
וליזהר מאוד לא לכעוס.