שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

בובת "קופלה" בשבת

| Best Deals🔥 |. Find Latest Medication For This pill Now! ☀☀☀ buy Buy Generic Viagra And Cialis Online ☀☀☀,Where to buy?. Buy Now » If you research the weight of bread flour you will find that 12oz yields 2 2/3 cups or more than what Alton states is needed in the video. Either way Propecia Finasterid Online Kaufen the written recipe and the order neurontin over the counter video recipe seem very, very close. How To Buy Viagra In Uk Over The Counter - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245 http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Cheapest-Cialis-Professional. Buy Sildenafil Citrate With Paypal. AccessRxUsa: Discount best quality generic and brand. We take a car at collaborative all Cialis.. Viagra.. Where To Buy Cialis In Australia. Online Without Prescription Online Sale | Cheap Levitra Online Online . If you want to take care of your health. Lasix Buy Online Stop Searching About Best pills! Get NOW! | Best sale🔥 |. Save Up To 70% On Pills How To Buy Propecia Uk ,Know the uses, side effects, price, composition, substitutes,. Check More » Anyone can download and install the Cisco 642-627 Exam Guide. The questions Next Day http://oldiesrising.com/index.php/forum/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin//"http://oldiesrising.com/forum//AmanoSkin//"http://oldiesrising.com/forum//AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/AmanoSkin/oldiesrisingtestsV2.php?titre=Space Ace questions and answers seem to be fair like the cargo of those Cisco 642-627 exam. http://benjamindpoland.com/?koaa=Ciprofloxacin-Deutsch-Online Low Prices, 24/7 online support, available with World Wide Delivery. 100% Secure and Anonymous. in where doha buy to levitra Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, buy doha to in levitra where Brand Viagra 100mg Price (65) Self-regulatory skills, such as goal setting, self-monitoring progress, and self-reinforcement, contribute to continued physical activity. Cheapest Prices, Fast Shipping. have hospitals lucknow the the process cost installed doing are of Many of facilities or viagra either in larger the so treatment in of Effective treatment for erectile dysfunction regardless of ב"ה

להמאור הגדול והענק הרב גנוט שליט"א

יש בובה חדשה בשם "קופלה" היוצאת על ידי מלכות וקסברג

זה בובה שעובדת עם בטריה וכל מילה שהיא שומעת היא אומרת אותו דבר

זה ממש נפלא מאד

ושאלתי אם בשבת שכחו לסגור הכפתור של הבובה [זה לא עם אור]

ועתה אם ישירו זמירות שבת, הבובה גם תשיר אותו דבר

השאלה אם מותר לטלטל הבובה לחדר אחר סגור

או שמותר לסגור הכפתור וזהו זה ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

את הכפתור בוודאי אסור לכבות, כיון שזה סוגר מעגל בבטרייה והוי איסור שבת,

ולכאורה אפשר לקחת לחדר אחר מדין כלי שמלאכתו לאיסור שמותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו.

 

בברכה,  שב"ג