שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שאלה על אוזני המן חלביים

שאלה על אוזני המן חלביים

 

שלום וברכה!

רציתי לשאול:

האם מותר לעשות אוזני המן חלביים? בשו"ע יו"ד סי' צז מבואר שצריך לעשות איזה היכר, והרי הם בצורה מיוחדת?  זאת ועוד, בדרך כלל אופים אוזני המן באותו היום, ומבואר שם ברמ"א, שאם יגמרו לאכול אותם ביום אחד, מותר לאפותם, כי אין חשש שישכחו שהם חלב.

 

יישכ"ג!

בברכות התורה -

מרדכי ציון

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

 

יש ב' טעמים ידועים לאכילת אוזני המן, א'- רמז לדברי המדרש: "כיון שראה המן שלושה אבות, מיד תש כוחו, ונאמר (תהלים עה, יא): 'וכל קרני רשעים אגדע' - זה המן; 'תרוממנה קרנות צדיק' - זה מרדכי" (מטעמים הו"ד בטעמי המנהגים).

לפי טעם זה אכן יש עניין לאפותו משולש כרגיל ואכן א"א לשנות בו, אלא אם כן יעשו היכר אחר.

טעם נוסף: כי שמם מסמל את תשישותו של המן, שכן בלע"ז הם קרויים בשם "המן טאש" - תש כוחו של המן (אוצר מנהגי ישראל).ולפי טעם זה אפשר לאפות אוזן המן חלבית בצורת אוזן רגילה...

 

שמואל ברוך גנוט

----------

בברכה,  שב"ג