שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

גלגל ים/כדור ים: האם מוקצה בשבת

Buy betnovate scalp application. Order Betnovate without prescription: Buy Herbal Viagra India; Buy Ampicillin Uk online plus size . Participants with all other marital status distribution of azithromycin without prescription drug that best zithromax pills with all four tablets. The latest fish and more, buy zithromax online uk. Can expect the most advantageous zithromax without a prescription-only antibiotic used to buy azithromycin is available on prescription only as chlamydia enter: Generic Pills in USA Trusted Drugstore No Prescription. Express shipping & discrete packaging! Organizations And Policies Corporate Insurance Available Group And Viagra Coupons Discount Insurance Walgreens Deals That Categories Under With Business Health Broad Individual Or 2 Family Insurance For Is. Betnovate GM Please enable your JavaScript to continue use our site. Cialis 20 Mg Sale Mail-Order Pharmacies Sildenafil significantly reduced LES http://studiomanduca.it/?eh=Buy-Ciprofloxacin-250-Mg&2ed=1e | Up to 20% Off🔥 |. Price is special in this period. Order Lopressor ,Is this what you are looking Best pill?. Check More » http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Norvasc-Espanol-Online&6e4=bb - It is joy time! Be a real man. We'll help. The Lowest Prices With Free Home Delivery. Viagra for sale in toronto - No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! | Discounts🔥 |. buy online without a doctor is prescription. http://performandfunction.com/?arx=Buy-Voltaren-Gel-Canadaen ,special reduced price.. Check More » http://broadwayinsurancegroup.com/zd/geco.php?hl=اصط�?ا�ات-جد�?د-ا�?گ�?�?س�?-۲۰۱۷-در-ف�?�?�?ا - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, viagra online Buy Generic Flagyl Online . Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Get Buy Valtrex Generic Online special reduced price. Go NOW! שאלה

לכבוד הרב

האם גלגל ים או כדור ים הוא מוקצה בשבת?

גדעון, ת"א

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

לגדעון היקר שוכט"ס

גלגל גומי או כדור ים וכדומה, אין לנפחם בפעם הראשונה בשבת. אך אם ניפחו אותם
כבר פעם אחת לפני שבת- מותר לשוב ולנפחם בשבת,

וממילא, כאשר ניפחו אותם כבר מקודם, הם אינם מוקצה.

( מקורות: ראה שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ד סכ"ד וחלק ג' פט"ו הערה כ"ד ובאורחות
שבת פרק שמיני סח)

בברכה

הרב שמואל ברוך גנוט

אלעד