שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

דלי לשטיפת רצפות בשבת

האם מותר לטלטל דלי לשטיפת רצפה בשבת?
 
תודה לרב שליט"א
 
י.ט.
 
אלעד
 
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:
 
דלי שעיקרו נועד לשטיפת רצפה, אסור לטלטלו בשבת, כדין כלי שמלאכתו לאיסור, שהרי אסור לשטוף רצפה במים בשבת. ואולם מותר להזיזו לצורך גופו או מקומו.
 
בברכת שבת קדשנו
שמואל ברוך גנוט