חומש דברים

תפילת הרחמים / מאת אהובה קליין(c) אלוקי בעל הרחמים תן בליבי מעיין חסדים למען אמלא מחסור אביונים ואשים מחסום בפני אכזרים. לגר יתום ואלמנה אושיט עזרה נאמנה ארעיף עליהם מתנות אהבת חינם בכמויות. למען לבבי לא ירום בלעדיך הנני כקליפת השום אזכור היותי גר בא

תפילת הרחמים / מאת אהובה קליין(c) 

אלוקי בעל הרחמים
תן בליבי מעיין חסדים
למען אמלא מחסור אביונים
ואשים מחסום בפני אכזרים.

לגר יתום ואלמנה
אושיט עזרה נאמנה
ארעיף עליהם מתנות 
אהבת חינם בכמויות.

למען לבבי לא ירום
בלעדיך הנני כקליפת השום
אזכור היותי גר בארץ מצרים
הושעתני בזרוע נטויה בחוזק ידיים.

בהושיטי סיוע לדל
שנאת חינם תחדל
עם ישראל לנצח מאוחד
זוכה להשראת שכינה לעד.

הערה: השיר בהשראת פרשת כי תצא [חומש דברים]