חומש דברים

שילוח הקן/מאת: אהובה קליין©

שילוח הקן/מאת: אהובה קליין©
 
הוא מקיים מצווה קלה
שילוח הקן באהבה
ישלח היונה למרחקים
תפרוש כנפיה לרקיעים.
 
מתפעל מגדולת אלוקים
יציר כפיו  והברואים
המשגיח יומם וליל
בכל מרחבי תבל.
 
בחדרי ליבו ים רחמים
הר מסירות חום לגוזלים
משמים זוכה למטר ברכות
חיים ארוכים עלי אדמות.
 
בנים כשתילי זיתים
עולים בסולם ערכים
יונקים מעץ החיים
פרי מגדים נופת צופים.
הערה: השיר בהשראת פרשת כי תצא[חומש דברים]
 
 
ציורי תנ"ך/ מצוות שילוח הקן/ ציירה: אהובה קליין © [שמן על בד]