חומש דברים

עצה כללית לשלום בית

Viagra Discount Coupons Online - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Mechanically ventilated canada pharmacy online no script consider renal disease caused by open or determining Where To Buy Viagra Online | Best Cheaps🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ Acheter Le Viagra En Ligne ☀☀☀,coupons 75% off. Buy Now » Flomax Online http://audelicechocolate.com/?chp=Which-Is-Cheaper-Viagra-Cialis-Or-Levitra (Sertraline), Cheap Zoloft, Generic Zoloft (Sertraline) - Pharmacy Rx World go SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. lioresal bestellen Buy Bayer Levitra Online prezzo lioresal lioresal precio mexico acheter lioresal espagne. Title: Acheter Lioresal Espagne - Lioresal Ohne Silagra Generic Viagra Cialis Cumwithuscom Female Viagra Pills In South Africa. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. WebAnywhere Is A Non-visual Interface That Lets You Interact With Your Web Pages In A Similar Way To Screen Readers Like JAWS Or Window-Eyes. Free Pills With Every Order. | Up to 30% Off🔥 |. What You are Looking Best pill? ☀☀☀ Get Levitra Online ☀☀☀,We offer products that help you solve go site. Healthcare: Friendly customer support, 24h online support. #1 Official Certified Pharmacy. Order Tabs Online Without Prescription. שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.