מדריך למתחילים

איך מדליקים נרות שבת קודש

את נרות השבת מדליקים בשעה של "כניסת השבת", כפי שהיא מופיעה על גבי לוחות השנה.

ניתן למצוא ברשת לוח שנה מכוון לכל תאריך שתבחרו, ולאיזורים שונים בארץ.לדוגמא, כאן.

 

לפני ההדלקה, כדאי גם לתת צדקה (לשים כסף בקופת הצדקה).

 

בזמן הדלקת הנרות, אם המשפחה מדליקה שתי נרות, ואז מכסה את העיניים בשתי ידיה, ומברכת את הברכה:

" בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְשָׁנוּ בְּמִצווֹתָיו וְצִיונוּ לְהדְלִיק נֵר שֶׁל שַׁבָּת".

 

ולאחר מכן, פותחת האם את עיניה, ומביטה באורם הבהיר של נרות השבת, שהיא הדליקה זה עתה.

לפי מנהג הספרדים, האישה מברכת, ורק אחר כך מדליקה את הנרות.

 

גם אם מדובר במשפחה שעדין אינה שומרת שבת, עצם ההדלקה של נרות השבת יש בה השפעה רוחנית חיובית, שתוביל בע"ה להתקדמות בהמשך, בדרך העולה בית א-ל.

 

והנה תיאור המשמעות הרוחנית של הדלקת נרות שבת, כפי שנכתב על ידי הרב אליעזר מלמד שליט"א:

 

מצווה מדברי חכמים להדליק נר לכבוד שבת, שעל ידי הנר יראה את ביתו וחפציו, ויוכל לענג את השבת.

וכל כך חשוב להאיר את שולחן השבת, עד שאמרו חכמים שמי שאין לו כסף לקנות נר למאור, יחזר על הפתחים לבקש צדקה כדי לקיים מצוות נר שבת.

 

בנרות שבת ישנו ביטוי עמוק למהותה של השבת.אדם השרוי בחושך אינו מוצא את מה שמחפש, ונתקל ונכשל ברהיטיו, וכל ביתו נראה בעיניו כתוהו ובוהו.ומשעה שהדליק נר של שבת בא שלום לבית, והוא רואה שכל הרהיטים לא באו אלא לשמשו, וכל חפציו מונחים במקומם, והוא יכול לענג את השבת.

וכן כשמתבוננים על העולם במבט שטחי, הוא נראה מלא קטטות ומלחמות, מפולג ומסוכסך ללא תקנה.

כל צד חושב שברגע שיצליח לבטל את זה שכנגדו יגיע למנוחתו, וכך הסכסוכים נמשכים.

אך לאחר שאדם מעמיק במחשבתו ומתבונן בהשגחה האלוקית, החושך מסתלק וההארה האלוקית מתגלה, ואנו נוכחים לדעת שכל הצדדים השונים משלימים זה את זה, ויש יד מכוונת שמובילה את העולם אל תיקונו, ומכל הצרות והיסורים צומחות ישועות ונחמות.

נמצא אם כן,  שנר שבת העושה שלום בבית על ידי תוספת אור, רומז לתיקון העולם שיעשה על ידי הוספת אור תורה ואמונה.וזוהי מגמתה של השבת להוסיף אור של אמונה ותורה בעולם.

 

זמן ההדלקה הוא עת רצון, ולכן אחרי הדלקת הנרות, נוהגות הנשים להתפלל אל ה` ולבקש את משאלותיהן, ולהתפלל להצלחת בני משפחתן, ולהצלחת כל עם ישראל.

 

נשים רבות מתפללות לפי הנוסח הבא:

 

יהי רצון מלפניך ה` אלקי ואלקי אבותי

שתחונן אותי,  (ואת אישי ואת בני ואת אבי ואת אימי), ואת כל קרובי

 

ותיתן לנו ולכל ישראל חיים טובים וארוכים,

ותזכרנו בזכרון טובה וברכה,

ותפקדנו בפקודת ישועה ורחמים,

ותברכנו ברכות גדולות,

ותשלים בתינו, ותשכן שכינתך בינינו.

 

וזכנו לגדל בנים חכמים ונבונים,

אוהבי ה`, יראי אלקים, אנשי אמת,  זרע קודש, בה` דבקים

ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים

ובכל מלאכת עבודת הבורא.

אנא שמע את תחינתי בעת הזאת,

בזכות שרה ורבקה ורחל ולאה אמותינו.

והאר נרנו שלא יכבה לעולם ועד

והאר פניך ונושעה.אמן.