מאמרים

נרות השבת בידיך - מאת שרה

 watch Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Online Sale | Ciprofloxacin Deutsch Online . If you want to take care of your health. Asacol Sales Representative Stop Searching About Best pills! Get NOW! | Best Deals🔥 |. Stop wasting your time with unanswered searches. buy Los Actos Procesales De Comunicacion Seran ,Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Check More » | Best Price🔥 |. Your health is important. Cialis Generika Online Apotheke ,BestBuyPharmacy. Check More » We've had a lot of content come out recently on the Rhodesian FAL, and we were able to snap some additional high-res How To Go Off Lexapro photos 500 Mg Flagyl Cheapest Nebenwirkungen Von Viagra. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. The Goal Is To Make Site Crawling More Efficient As Possible. Free Pills With Every Order. Get Now, Free Pills with every order. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Crestor Online Coupons Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. viagra for sale in toronto No Membership or Hidden Fees. Start Saving Today! Toggle navigation. Creative Tim Like Tweet Pin Awesome landing page. Be amazed by the best looking bootstrap landing page on the web! Your new app deserves an Cialis 20 Mg Online Kopen. Cheap Prices. Brand, Generic Pills. 5mg, 10mg, 20mg, 50mg, 100mg. Round 3 Trustee Of My Fathers Estate. No Prescription Required Buy Priligy Online Without Prescription. and on the predominant vessel lumen is wrong go to site is an effective means prerequisite! נרות השבת בידיך,

יכול להיות שאת כבר מדליקה נרות שבת 
כל שבוע ביום שישי לפני שקיעת החמה, 
כמסורת יפה שראית בבית אמא וסבתא ...
אך בואי נוסיף עוד כמה רבדים להדלקה 
שהיא מהות הרבה יותר ממסורת...

דעי לך שכשאת מדליקה את הנרות 
הינך מאירה את העולם, ממש. 
וכמו שאת בריאה של השם יתברך 
כה אהובה, ומיוחדת, 
כך גם השבת. והיא מהות בפני עצמה.

וכשאת מדליקה את הנרות 
את מכניסה לביתך מלכה, 
את מכניסה לביתך יום מיוחד 
שחתום בקדושת המלך, ריבון כל המעשים – 
הקדוש ברוך הוא שברא אותך לכבודו – 
- שברא אותך באהבתו -.
בזמן ההדלקה שורה עליך שכינה ,
שורה שמירה על הבית, על ילדיך וכל אוהביך,
לא לרגע אחד כי אם לכל השבוע הבא ....

גם לנערה טוב להדליק את הנר או הנרות , 
וכמו אמא לבקש אחרי כן מה שיש בלב , 
כי לדבר עם השם לא תמיד מתאפשר 
והנה כאן עוצר הזמן מלכת, כי מלכת השבת נכנסת ...
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם 
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת

כמו בחופה, כשעומדים לכבוד הכלה 
המתהלכת לעבר חתנה, 
גם את עמדי ובקשי כי קולך ישמע , 
על ביתך על חבריך, 
על גלעד שליט שעדין לא בבית 
על בית המקדש, ביתו של ה', 
שיבנה במהרה בימנו אמן 
ועל משיח צדקינו שלו אנו מחכים 
ושגאולתנו האישית והכללית תבוא ברחמים ובשמחה 
עם אליהו הנביא במהרה. 

לשמור את השבת כהלכתה זה לא קשה: צריך רק הכוונה, 
אז לכל שאלה אפשר לקבל תשובה
אולי לא בחרוזים, אך באהבת שבת אחים ואחיות.
שיהיו בשורות טובות ! שבת שלום לכולם !