חגים ומועדים וימים מיוחדים

ימי בין המיצרים

תשעה באב

 

 

 

 

 

 

 

במהלך מעגל השנה, חלים מספר ימי תענית, בהם אנו מזכירים את חורבן בית מקדשנו, ואת כל הצרות שעברנו במהלך הגלות שהחלה בעקבות חורבן זה. והתקוה של כולנו היא להגיע בעזרת ה' בקרוב אל הגאולה השלמה, שאז ימי התענית הללו יהפכו לימי שמחה, כפי שמנבא זכריה הנביא: "כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים והאמת והשלום אהבו" (זכריה ח' יח-יט)

 

ציורי תנ"ך/ ירמיהו והסיר הנפוח/ ציירה: אהובה קליין ©

 "וָאֹמַר, סִיר נָפוּחַ אֲנִי רֹאֶה, וּפָנָיו, מִפְּנֵי צָפוֹנָה."

 [ירמיהו  א, י"ג]

 

י"ז בתמוז 
צום י"ז בתמוז: הידברותעלון אור לחיל לחודש תמוז | עלון לב המועדים | 

 עלון אור עליון לחודש תמוז | עלון מים חיים | עלון משנת החסידות

 

בין המיצרים
הלכות בין המיצרים - הרב גנוט שליט"א | הלכות ימי בין המיצרים עם הרב זמיר כהן שליט"א

 סיפורים על חורבן ירושלים עם הרב פנגר  | ימי בין המיצרים - עם הרב לנדמן שליט"א | חכמת אנשי ירושלים עם הרב ובר |

אין בית מקדש בירושלים - סיפורה של קרן גוטליב 

עלונים
ציפית לישועה

קישורים

מצלמות הכותל | מכון המקדש אנימציה של בית המקדש