חגים ומועדים וימים מיוחדים

ימי תענית - קישורים מומלצים

תשעה באב

 

במהלך מעגל השנה, חלים מספר ימי תענית, בהם אנו מזכירים את חורבן בית מקדשנו, ואת כל הצרות שעברנו במהלך הגלות שהחלה בעקבות חורבן זה. והתקוה של כולנו היא להגיע בעזרת ה' בקרוב אל הגאולה השלמה, שאז ימי התענית הללו יהפכו לימי שמחה, כפי שמנבא זכריה הנביא: "כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמעדים טובים והאמת והשלום אהבו" (זכריה ח' יח-יט)

  עלון לב המועדים: הלכות והליכות בעניין "צפיה לגאולה - שנאת חינם - ומלך המשיח"

 

צום גדליה

מהו צום גדליה-אתר בית חב"ד | מהם הדברים האסורים ביום זה - הרב רונן חזיזה | שיעור על צום גדליה מהרב ישי וליס | פניני הלכה - צום גדליה

 

עשרה בטבת
מאתר אש התורה

הרב גנוט שליט"א:   
יחודיותו של צום עשרה בטבת | אסון העתקת התורה ליוונית | גדר תענית עשרה בטבת

 

 


בין המיצרים

הלכות בין המיצרים - הרב גנוט שליט"א | הלכות ימי בין המיצרים עם הרב זמיר כהן שליט"א

חדש: הלכות בין המיצרים: טבלת סיכום 

סיפורים על חורבן ירושלים עם הרב פנגר  | ימי בין המיצרים - עם הרב לנדמן שליט"א | חכמת אנשי ירושלים עם הרב ובר | אין בית מקדש בירושלים - סיפורה של קרן גוטליב

 

י"ז בתמוז 
דיני חודש תמוז מספר התודעה  | עלון אור לחיל לחודש תמוז | עלון לב המועדים |

 

תשעה באב 

הלכות תשעה באב - הרב גנוט שליט"א |   תשעה באב  | סעודה מפסקת 
חדש: עלון מים חיים לתשעת הימים ולתשעה באב 

תשעה באב: הרצאות מישיבת בית א-ל |מאמרים מאתר דעת  | מדרשי חז"ל על חורבן ירושלים |  קמצא ובר קמצא וההיבט האקטואלי

תשעה באב שחל בשבת - לב הדברים | עלון אור עליון | עלון דבר תורה | עלון אשכול יוסף | וורט לתשעה באב | 

 

  

תפילות

מגילת איכה קינות לתשעה באב


קישורים

מצלמות הכותל | מכון המקדש אנימציה של בית המקדש | פעילויות על בית המקדש עם הרב אלישע לוי שליט"א

 

תשעה באב

 

 

 

הלכות

הלכות תעניות - מהקיצור שלחן ערוך

 הגדרות ומושגים

תשעה באב וימי בין המצרים 

תשע"ג: עלון אור עליון לחודש תמוז | עלון מים חיים | עלון משנת החסידות