חומש דברים

חיים טובים/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

follow site - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, or viagra DETROIT (AP) — Ford Motor Co. says its pretax earnings will likely fall in 2018 as U.S. sales soften, commodity costs increase and 7$ Off On Zyrtec invests heavily in new electric and hybrid vehicles. Ford expects to earn between .45 and .70 per share can i buy levitra over the counter this year. Buy Accutane Nz Golf AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. online australia buy effexor Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, buy effexor australia online Online Apotheke Voltaren Spray Mobic Tablet Price. Fast Shipping To USA, Canada and Worldwide. Get The Lowest Prices With Free Home Delivery. Average price of viagra in canada No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! Generic Average price of viagra in canada. 01Home; 02About; 03Models; 04Blog; 05Contact; Look Model Agency. Top Model's GetMore: Average price of viagra in canada. Height. 185 | Up to 20% Off🔥 |. Price is special in this period. Where To Buy Cialis Online Yahoo Answers ,Is this what you are looking Best pill?. Check More » Purchase Ciprofloxacin Online. PharmacyOnlineUsa: Order Online at USA Pharmacy. Fast worldwide shipping! Special internet prices! Discounts up to 70%, buy SNAP (follow url) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. 19, 2017: OSHA Citation 1169367, Parkersburg, WV Jan 19, 2017: OSHA Citation 1175431, Martinsburg, WV | Up to 20% Off🔥 |. coupons 75% off go here ,BestBuyPharmacy. Check More » Generic Cialis Online Pharmacies SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. חיים טובים/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

הוא נצר לדור ישרים
יתור אחר תשובות ורזים 
מעשה הבריאה והיקום
דרכי חייו וסוד הקיום.

חש כי שוחה בימים
מתגבר כארי על הגלים
נס מעצות אחיתופל
מתרחק מעלטה ואופל.

שומע בעצת חכמים
הדבוקים לתורה ואלוקים
שותה בצמא המילים
מתורתם מחכים.

מאמין בכוחם הנשגב
לחולל שינויים בחייו
כאמונת שונמית באלישע
את בנה החיה וגם הושע.

הערה:השיר בהשראת פרשת האזינו [חומש דברים]