חומש שמות

שפרה ופועה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

שפרה ופועה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

שפרה ופועה נשים צדקניות
בזכותן נגאלו ישראל לדורות
אצילות נפש יראות שמים
מסירותן כים רחב ידיים.

לפני פרעה אינן מתרפסות
ממעיין חוכמתן מענה שולפות
חמתו עולה על גדותיה
מזעזעת נשמתו בכל רבדיה.

פרעה חסר אונים
נואש מעצות חרטומים
גזירותיו מנחית ללא רחמים
אך ביד רמה נושעים.

הערה: השיר בהשראת פרשת שמות [חומש שמות]