חומש שמות

פרעה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

פרעה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

פרעה שם עצמו אלוה
בכך חפץ הכול לידע
שליט רם מעלה בתבל
שלטונו לנצח לעד יישאר.

לבוש בגדי הדר ופאר
שם עינו בבני ישראל
משתוקק למעט מספרם
לבל יפוצו ויהפכו לעם.

אלוקים ממעל מביט
שם קץ לתרמית
רבות מחשבות בלב איש
פעמים כהבל פה כקורי עכביש.