מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

לימוד תורה בזמן שמכים את המן

שאלה:
 
שלום וברכה כת"ר שליט"א!
 
רציתי לשאול:
 
האם כשמכים המן מותר ללמוד מעניני המגילה ולהוציא בפה?
 
 
 
פורים שמח!
 
בברכות התורה –
 
מרדכי ציון
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:
 
הרי זה הפסק. וגם אם שוהים באמצע המגילה בשתיקה, אין לדבר באמצע.
 
אמנם צריך לזכור  שגם כאשר קראנו מגילה והפסקנו באמצע (כמו למשל כשהיינו צריכים לצאת החוצה עם ילד בוכה או מפריע), והתכוונו להמשיך את הקריאה בהמשך, ניתן להמשיך ולקרוא את המגילה מאותו המקום אליו הגענו, אף לאחר כמה שעות, כדין 'הקורא לסירוגין יצא' (וראה בספר שלמי תודה סימן כ).
 
בברכת פורים שמח
 
שמואל ברוך גנוט
 
פורים התש"פ, עיצומו של יום