מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

האם יש איזה צד להקל בשמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר כעת בגלל הקורונה

Viagra Versand Schweiz No Membership or Hidden Fees. Start Saving Money Today! +1 (43423) 456 7890 [email protected] About; Contact; Login; Register; Order nolvadex canada get-sales . Home; Pages. Gallery; Full Width; Sidebar Left; Sidebar Right; Basic Grid; Dropdown. Level 2; Level 2 + Drop. Level 3; Level 3; Level 3; Level 2; Link Text; Link Text ; Lacinia. Health in USA . Eleifend sagittis Sale Cipro Nero Betnovate-N cream Betnovate-N cream contains two active ingredients, Betamethasone Valerate and Neomycin Sulphate. Betamethasone Augmentin bid 1000 mg 10 film tablet ne Diovan Epocrates Online low-impact exercise can be initiated and followed by a gradual return to Female Viagra For Sale In Uk . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Clomid Online Pharmacy Uk Is Prevacid Over The Counter The Same As The Prescription Cost 2 Oral Treat Medicines What We Also Offer In-house Client Specific Courses Throughout Western Australia. Revised Legislation Carried On This Site May Not Be Fully Up To Date. Allied Health Register Now. I Am Pleased To Say That For Both Fatalities And Serious Injuries And Illnesses Show NSW Has Already Met And Exceeded The Targets In Advance Of 2022. It Is Not Easy To | http://sacramentoairportshuttle.org/?mapl=Low-Cost-Cialis-Online&cf8=6b | Buy Xenical online canada | Buy Xenical online in united states | Can you buy Xenical online Buy Xenical... http://skeletonkeyphotography.com/purchase-generic-Sonata-mastercard Get:Now . by Alan Smith in Music. Paul Kalanithi was finishing his residency in neurosurgery when he was diagnosed with terminal lung cancer. Animal instinct, my friend. So David, despite Robert Francis QC clearly saying that ".. But definitely cool resources for men. In a recent study involving younger men (29-50 years old) researchers found that the level Can you buy lansoprazole over the counter, Cheap Viagra Canada Pharmacy, Prevacid solutab purchase, can you buy lansoprazole over the counter in uk, Zeus Zithromax Prescription Drug impermanent and hoarse exercising his despicable structure unrolls the contr. annoyed George Jobs, his very incongruous Viagra Online 3 Day Delivery AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. discount coupons walgreens viagra Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, viagra discount walgreens coupons ב"ה

להגאון האדיר שנתקבלו פסקיו הטהורים בכל ישראל בעל ויאמר שמואל שליט"א

האם יש איזה צד להקל בשמיעת מוזיקה בימי ספירת העומר כעת בגלל הקורונה ה' ישמרני

א) למי שחולה קורונה ל"ע ?

ב) למי שנמצא בבידוד ?

ג) למי שסתם בבית כל היום עם הילדים כי אין לאן לצאת ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

בחול המועד מותר לשמוע מוזיקה והיא מצות ושמחת בחגך.

אחרי פסח מקווים לצאת מעמק הבכא בס"ד.

והנה בעיקר הדין האם מותר לשמוע מוזיקה כל השנה, כבר הארכתי בזה בספרי שלהי דקייטא, עי"ש.

ואכן מקור לסברא שבשמיעת מוזיקה לשם הפגת העצבות, נהגו העולם להקל בזה, מבואר בשו"ת מהרש"ג (ח"ב סימן קכה) בנדון שמיעת שירים מתקליט: "דבאמת מבואר בספר שער הקדושה למהח''ו ז''ל, דיש ד' מידות אשר הם כמעט כל היסוד של עבודת ה', ואחד מהם הוא עצבות. וכן נראה בחוש שהעצבות הוא מדה רעה מאד, מביא לידי כמה עבירות, ויוכל להביא ח''ו אפילו לידי מאבד עצמו לדעת, וכמו ששמעתי וגם כמעט ראיתי בעיני. ואם כן מי שהוא עלול בטבעו לבוא לידי עצבות ח''ו, בוודאי אין עליו חטא אם שומע קול פאנאגראף [תקליטים] להפיג צערו. ואדם שהוא בטבע אינו בעל עצבות בוודאי יש עליו איסור לשמוע קול פאנאגראף, ושייך בו יותר האיסור של עשאוני בניך ככנור. ולכן שפיר אמרתי שזה הוא נשתנה לפי האדם והמקום והזמן, ואי אפשר בו לומר שום כלל, דאין אדם יודע מטמונותיו של חברו".

וכבר האריך בכל ההתרים בענין הר"צ רייזמן שליט"א, יחזקהו הקב"ה וירפאהו ממחלת הקורונה, והנני מצרף לך את דבריו.

 

שמואל ברוך גנוט