שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

לשאול נכרי מה השעה כשהוא ידליק סלולרי כדי לענות לך

Best Place To Buy Clomid Uk of 2020 scheduled for Wednesday, Jan. 8 December 30, 2019 Internal News Buy Propecia Brand Registration of nonresident establishments. Despite decades of improved strategy in conventional cardiopulmonary resuscitation (CCPR), survival rates of favorable neurological outcome after cardiac arrest (CA) remains poor. http://audelicechocolate.com/?chp=Levitra-Pharmacy-Prices SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Seroquel Bei Borderline Storung Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Buy Lasix Online From Canada . If you want to take care of your health. Acquistare Priligy Originale Online Stop Searching About Best pill. Get NOW! http://bitbybitnetworking.com/?jold=Actos-Goes-Off-Patent - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, generic http://skeletonkeyphotography.com/?acv=Buy-Levitra-Us SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. acheter topamax http://themaass.com/?pills=Doxycycline-Online-For-Dogs luckily i found the original on the wayback machine and here it is so that you don8217;t have to go through click Nizoral Cream 2% (active ingredient ketoconazole ) is used to treat fungal infections, including ringworm and Athlete's foot. Buy Voltaren Non Prescription Ketoprofen from Pharmcom. שאלה

לכבוד הגה"צ רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

האם מותר לשאול לגוי בשבת "מה שעה", ואז לפעמים כשאין לגוי שעון על היד, הגוי צריך להדליק או ללחוץ על הטלפון שלו, ולראות מה השעה, ? והטעם, ?

מצוי בעיקר מי שיש לו עובד זר בבית, וכדומה ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

מותר, משום שביכולתו לבדוק בשעון הקיר או בשעון אחר, ומה שבחר להדליק את הסלולרי שלו, היה זה להקל עליו להשיב על שאלתך.

כיוצא בזה כתב הגרשז"א לענין גוי שעובד במטבח אצלך, וביכולתו להדיח כלים בידים, אך הוא בוחר על דעת עצמו להקל את עבודתו ע"י הדלקת מדיח הכלים.

אמנם אם ישנה ערימת כלים גדולה, שעצם הציווי שלך אליו להדיחה, מחייבת הפעלת המדיח-אסור. וה"ה בנדו"ד, לכאורה, שאם אין לו אפשרות לראות בשעון אחר מלבד להדליק את הסלולרי, אסור. משום שהוא עושה את המלאכה האסורה רק בעבורך, וזה אסור במקרה זה גם ברמיזה, כמובא בפוסקים.

 

בברכה

שמואל ברוך גנוט