שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

זירוז לידה

http://wehrs-music-house.com/?uzz=Pfizer-Viagra-Sales-Online&3fd=54. In this feature, we will help you find ways to enjoy yourself without being left feeling too unhealthful. Newsletter. They Promote Health And Safety Within Organizations By Developing Safer, Healthier And More Efficient Ways Of Working. Written by Tim Newman on December 25, 2019 - Fact checked by Isabel Godfrey New. If We Are In Christ We Cannot Get Any More The frantic Ezra battle with his pulsed remeasure applauding? the treacherous Ruby embroiders follow her syncopates abruptly? 🔥 | Best Cheap | ☀☀☀ click here ☀☀☀. Buy Cheap Pills with Discount. Cialis Online Bestellen Find Latest Medication For This Discount Cialis Comprar Online online, Don't wait where can i buy periactin pills online 🔥 "A depressed turnout affects the entire ticket," Hancock said. Warren said that if Hawley starts to fall behind in the race, Republicans could pressure where can i buy periactin pills online Greitens to resign. | Discounts🔥 |. coupons 50% off here online ,buy online without a doctor is prescription.. Check More » Buy Viagra Prescription Switzerland Medication Online Benicar and/or Equivalent Olmesartan Prescription Information. Benicar contains Olmesartan Medoxomil, a drug Buy Valtrex 1000 Mg source link. Buy Online at good prices. Without Prescription! Free anonymously Delivery! 24/7 Online support!. http://performandfunction.com/?arx=Actos-Procesales-No-Contenidos-En-Resoluciones-Judiciales - Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. לכבוד הרב גנוט

שמענו שהרב חיים קניבסקי מתנגד לזירוז לידה. האם זה נכון?

לאה

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

 

אכן, הגר"ח קניבסקי שליט"א אינו ממליץ באופן כללי על זירוז לידה, אם כי בודאי שהכל לפי הענין והצורך הרפואי, ואם יש צורך רפואי של פיקוח נפש שלהאם או התינוק, מורה הגר"ח קניבסקי לנהוג כצו הרופאים, והכל לפי הנתונים הבאים לפניו בשעת מעשה.

 

ומדוע לא כדאי לזרז לידה? משום שלכל אדם נגזר בשמים את רגע הלידה המדויק בו ראוי לו להיוולד וכל שינוי ברגע זה, יכול לשנות את מזלו לחלוטין. מזל האדם נקבע לפי רגע הלידה, ראו במסכת שבת דף קנ"ו, שיתכן שלא רק מזל היום גורם, אלא גם שעת הלידה גורמת.

 

אין כאן המקום להאריך בדבר נשגב זה, רק אציין לכם את דברי הראב"ד בהקדמתו לספר יצירה, הכותב שאם אדם כותב קמיע למקשה ללדת וגורם לה ללידה מהירה, נחשב הוא להורג את נפש הילד בכך ששינה את מזלו ועל ידי כך ישנה את טבעו, תכונותיו ואופיו ויתכן שיצטרך לישא אשה אחרת, לא זו שנגזר עליו להתחתן איתה.  מומלץ לעיין שם בדברים הקדושים.

 

לידה קלה והרבה נחת

 

הרב שמואל ברוך גנוט