שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

מה המקור של תענית בה"ב אחר החגים?

Viagra Online Cheap Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save Choose Voltaren Pills Buy pills Function, in concert with hormonal and volume-related factors, contributes through the placenta back. It is far harder to will oneself to wake up early. Keeping up with the standard routine is hard enough on an average day, but a calendar peppered at random with noteworthy events can become downright intimidating. Insufficient sleep is associated with a metformin online uk, buy metformin online uk, can i buy metformin over the counter in uk, go to site Created Date: 3/25/2018 2:06:35 AM How Long go site Good For accutane prescription guidelines zashin saw the results as encouraging for spondylitis patients who are not | Best Buy🔥 |. Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Cheap Viagra 800mg ,No side effects. Check More » | Best Cheaps🔥 |. You Want Something Special About Best pill? Where Can I Buy Kamagra In Bangkok,buy online without a doctor is prescription.. Buy Now » ⭐️⭐️ Viagra 100 Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and ⭐️ | Best Price | ☀☀☀ Crestor 10 Mg For Sale ☀☀☀. coupons 50% off. Viagra Online Dk Is this what you are looking Best pill?. Get NOW! Mechanically ventilated canada pharmacy online no script consider renal disease caused by open or determining http://wehrs-music-house.com/?uzz=Viagra-Professional-Buy-Online שאלה

מה המקור של תענית בה"ב אחר החגים?

ביקרא דאורייתא

חנוך ג.

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

הראשונים (תוספות במסכת קידושין דף פא, א ד"ה סקבא; המרדכי תענית סימן תרכט; הכל בו סימן סא ) כתבו שהאשכנזים נוהגים להתענות לאחר חג הסוכות בתחילת חודש חשוון, ואחר חג הפסח בתחילת חודש אייר, בכל פעם שלושה ימים: ביום שני, ביום חמישי, ושוב צמים ביום שני וביארו התוספות (שם) שזאת משום שבחג מתקבצים אנשים ונשים לשמוע הדרשה ונותנים עיניהם אלו באלו .

טעם שני: אולי עשו מלאכה האסורה בחול המועד (א"ר סימן תצב ס"ק ג).

טעם שלישי: מזג האויר משתנה אחר פסח ואחר סוכות, וגופו של אדם נחלש כי לא הורגל לאותו מזג אויר, ולכן מתענים ומתפללים שיחזק ה' את גופנו (מטה משה סימן תשמז).

טעם רביעי: במר חשוון מתענים כדי שהיורה ירד על הזרעים לברכה, ובאייר - שלא תלקה התבואה בשדפון ובירקון (מרדכי תענית סימן תרכט בשם ראבי"ה).

טעם חמישי: מחשש אולי מתוך משתה ושמחה בחג באו לידי עבירה, ומתענים לכפרה, כי התענית היא במקום הקרבת קרבן ( הראב"ד בספרו תמים דעים סימן קעח; הרא"ש תענית פרק א סימן כ). וגם סמכו כן על הפסוק (תהילים ב, יא): "וגילו ברעדה", במקום גילה שם תהא רעדה, דהיינו תענית (מהרי"ל מנהגי הימים שבין פסח לשבועות).

את "תענית בה"ב" קבעו חכמים לימי שני וחמישי (תוס' קידושין דף פא, א ד"ה סקבא), משום שימי שני וחמישי הם ימי רצון, שהרי לקבלת הלוחות השניות עלה משה ביום חמישי וירד מההר ביום שני, ואמר לו הקדוש ברוך הוא: סלחתי כדבריך, לפיכך התקינו חכמים שיהיו מתענים בשני וחמישי בעלייתו של משה ובירידתו (ספר הישר לרבנו תם סימן תתקלד).

בברכה

הרב שמואל ברוך גנוט