שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

מה מברכים במוצאי שבת אדם שנמצא עדיין בשבת

 

שאלה לכת"ר:

אחד שכבר התפלל ערבית במוצאי שבת וחוזר הביתה ופוגש מי שמתפלל במניין ר"ת בדרכו לבית הכנסת, איך לברך אותו: 'שבת שלום' (שהרי אצל המבורך עדיין שבת) או 'שבוע טוב' (שהרי אצל המברך כבר מוצאי שבת)?

 

תודה רבה רבה.

שבוע טוב לכו"ע -

מ"צ ציון 

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

זאת שאלה מעניינת, שמתרחשת כמעט כל יום שישי או מוצ"ש, כשהולכים למנחה של ערב שבת, והנה מבית הכנסת יוצאים אלו שסיימו כעת את תפילת שבת, אותה התפללו בפלג המנחה.

או כששבים מבית הכנסת מתפילת ערבית במוצ"ש, ולבית הכנסת מגעים באי המנין המאוחר יותר.

בדרך כלל מקובל לברכם ב'שבת שלום', כי הם בשבת, אך חושבני כעת שלא כן הוא,

דהנה כתב המשנה ברורה (סימן שז סק"ה) כך: "איתא בשל"ה קבלתי אדם המבקר לחבירו בשבת בשחרית לא יאמר לו כדרך שאומר בחול צפרא טבא רק יאמר לו שבת טבא [בלשון קודש או בלשון חול כמנהגנו היום] כדי לקיים זכור את יום השבת", עכ"ד.

נמצא שאנו מברכם את האדם בשבת בברכת 'שבת שלום' או 'גוט שאבעס', בגלל המצוה של 'זכור את יום השבת לקדשו', ואם כן, כשמאחל נמצא ביום חול, אם כן אין סיבה שיאחל לחבירו 'שבת שלום', ובפרט שמצד עצם הברכה, ברכת 'שבוע טוב' כוללת ברכה לכל השבוע ולא רק למספר הדקות של עד שיוציא שבת...

 

ואגב, מסופר שיהודי יצא במוצ"ש שלפני ראש השנה מבית הכנסת, ואיחל למרן רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל "א גוטע וואך", שבוע טוב.

הגרי"ח זוננפלד הוסיף על הברכה, כנהוג, וכפי שכתוב בספרים לעשות, ואיחל לו "א גוט יאר", שנה טובה.  אך אז רץ הגרי"ח זוננפלד אחריו ואמר לו: "לא הוספתי על ברכתך. שהרי אתה בירכת אותי ב"שבוע טוב", כשהכוונה לכל השבוע, ואילו אני בירכתיך רק ב"שנה טובה", והשנה הרי עומדת להסתיים כבר באמצע השבוע.... לכן אברכך בברכה נוספת"....

 

בברכת שבוע טוב ושנה טובה

 

שמואל ברוך גנוט