שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

הדלקת נרות שבת בבנות קטנות

שאלה


לכבוד הרב


הבת שלי בת 8 רוצה להדליק יחד איתי נרות שבת.

—השאלה אם מותר לה?


רבקה

בית שמש

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א


לשואלת תחי'

 

ישנן קהילות בהן גם הבנות מדליקות נרות שבת, מלבד הדלקת אם המשפחה. כך נוהגים,
למשל, בחב"ד.

 

כמדומני שכך היה המנהג גם בבית  מרן הרב מבריסק, הגרי"ז סולוביצ'יק זצ"ל.
שבנותיו הדליקו נרות אף הן.

 

ו'הערוך השולחן' כותב שהנוהגות כן, נוהגות שגם הבנות מברכות על הדלקתן. ואמנם
מן הראוי שאם הבנות רוצות לברך, שידליקו את נרותיהן כל אחת בחדר אחר.

 

שתרוו מבתכם הרבה נחת יהודי!!

 

הרב שמואל ברוך גנוט