שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם תרופות וויטמינים צריכים הכשר?

שאלה

לכבוד הרב הצדיק הרב שמואל גנוט שליט"א

שלום לכבוד הרב

א.      האם תרופות/ויטמינים צריכים הכשר?

ב.      האם אפשר לקבל ברכה לרפואה שלמה? הברכה לאשתי. (ביקשתי מהרב ברכה בשנה שעברה לבן שלי שהיה חולה מאד  והיא עבדה פלאים מיד)

ראובן

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

לראובן היקר מאד

חולה שאין בו סכנה הצריך לקחת תרופה העשויה מדבר איסור באכילה, והתרופה ראויה
לאכילה, (כמו סירופ טעים), כיון שאין בחולה סכנה, אסור לו לאכול איסורים בכדי
להתרפא, וגם לא לאכול תרופות שכשרותם אסורה מדרבנן.

חולה שאין בו סכנה הצריך טבליות מרות או תרופה מרה שאינה ראויה לאכילה, מותר לו
לאכלם, למרות שבתרופה מעורב דבר איסור. וכן, מותר לו ליטול תרופות אלו גם כשהוא
צריך אותם רק לשיכוך כאבים, אפילו רק לכאב קל. ומותר לו לקחת גם ויטמינים מרים
ושאינם ראויים לאכילה, לחולשה או למניעת מחלות.

כך הורה מרן הרב אלישיב שליט"א.

ברכה מקרב לב לרפואה שלמה וטובה. תזכה רעייתו תחי' לרפואת הגוף והנפש במהרה,
בתוך שאר חולי ישראל.

הרב שמואל ברוך גנוט