שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם מותר לצאת בשבת לרחוב באמריקה עם כובע ישיבתי?

לכבוד הרב גנוט שליט"א
 
ערב שבועות שמח
 
רציתי לשאול את הרב.
שמעתי מחבר שלי שאסור ללכת בשבת עם כובע, שיש חשש שיעוף ברוח, במקום שאין עירוב. האם זה נכון?? ואם כן, מה עושים בחוץ לארץ, שאין שם בכלל עירוב?? האם החרדים לא הולכים באמריקה עם כובע בשבת??
 
 
צחי, תל אביב
 
 
לכבוד צחי היקר
 
נכון, יש צדק בשאלתך.
 
נפסק בשולחן ערוך שאסור לצאת לרשות הרבים בשבת, במקום שאין עירוב, עם כובע העלול לעוף ברוח.
מאחר שהכובעים שבני הישיבות חבושים בהם אכן עפים ברוח הארצישראלית החורפית, לכן באמת ישנה בעיה חמורה לצאת עם הכובעים הללו בזמן שישנה רוח חזקה.
 
 מרן הגאון הרב יוסף שלום אלישיב שליט"א מסביר שכיום יוצאים עם כובעי הלבד הישיבתיים גם בשבתות עם רוחות חזקות, כי סומכים על העירוב לענין זה, של החשש שמא יעוף הכובע ברוח. ואפילו אלו שאינם סומכים בדרך כלל על העירוב, סומכים הם עליו לענין זה, שתלוי במחלוקת ראשונים.
 
 אך במקום שאין בו כלל עירוב, יש  פתרון, והוא להשאיר את הכיפה בבית וללכת רק עם כובע. ואז אין חשש שהאדם יאחז את הכובע בידו ד' אמות ברשות הרבים, בלי שראשו מכוסה בכיפה. או שיקשור את הכובע בחוט או ידאג שלא יהיה מצב שהרוח תעיף את הכובע. (ראו בשולחן ערוך סימן שא, מ-מא וכל הענין שם).
 
לכן במקומות שאין בהם בכלל עירוב, אלו שרוצים לצאת בימי סגריר ורוחות עם כובעים העלולים לעוף ברוח- צריכים לחבוש את הכובע בלי ללבוש כיפה מתחת הכובע. או שיחברו לכובע חוט וכדומה, באופן שאין חשש שהרוח תעיף את הכובע.
 
בברכה
 
הרב שמואל ברוך גנוט
 
אלעד