מאמרים

יוכבד/ שיר מאת: אהובה קליין©

יוכבד/ שיר מאת: אהובה קליין©

יוכבד אם הנביאים

משה אהרון  ומרים הצדיקים

אשת עמרם משבט לוי

בתושייתה נחושה  גאולה להביא.

 

חוכמתה נוסקת לשמים

ביתה תבנה במצרים

בתקופת גזירות שמד

לא תירא ולא תיחת.

 

בעמל כפיה תעמול

תתברך בכול מכול

זיו שכינה יאיר פניה

הוד והדר יינסכו עליה.

 

 כגפן פורייה בכרמים

 שורשיה יצמיחו מנהיגים

 מתוכם מושיע וגואל

תורה יביא לישראל.

הערה: השיר בהשראת פרשת פינחס [חומש במדבר]