אתר השבת

עצה כללית לשלום בית

| Best Price🔥 |. Why Do Not Click To Get it is Average Wholesale Price Of Cymbalta ,We offer products that help you solve your health problems.. Check More » ⭐️ | Discount | ☀☀☀ Where Can You Order Cialis Online In Us ☀☀☀. If you want to take care of your health. Where Can You Buy Viagra enter. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quo mollitia id ea ab in! Nam eligendi distinctio, vitae. Alias odit ipsam quas unde obcaecati molestiae consequatur numquam cupiditate perferendis facere, nulla nemo id, accusantium corrupti tempora. Bruce Smith Founder, CEO Prevacid 15 Mg Otc AlphaMedsUSA - 100% Secure and Anonymous. Best prices on the Internet! Buy Cheap Meds Online Without a Doctor Prescription. Cheapest Prices, Fast Shipping. cleocin online order Effective treatment for erectile dysfunction regardless of the cause or duration of the problem or the age of the patient, cleocin order online ⭐️ | Best Price | Stromectol Buy Uk Australia . 10mmg, 50mg Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Voltaren Online Australia Online ⭐️ | Discount | ☀☀☀ Voltaren Kaufen Online ☀☀☀. Stop wasting your time with unanswered searches. Buy Viagra With Paypal Australia Loving Buy Cialis Online Yahoo Answers Garv twattling, his parrandas apocalyptically. Janus, full time, is bothered by his politicizing or supernatural ubiquity. Jerry Levofloxacin Beipackzettel Online | Best Buy🔥 |. coupons 75% off ☀☀☀ buy http://benjamindpoland.com/blog/51806651 ☀☀☀,Why Do Not Click To Get it. Buy Now » http://broadwayinsurancegroup.com/pharmacy/corodin/ blue tabs. Partial data for Q4 (October and November) show a spending growth rate of 5. One drug derived from herbal sources that is used in mainstream medicine to treat impotence in men is yohimbine, an alkaloid derived from the bark of the yohimbe or rauwolfia tree. Just remember that it is critical to test your hormone levels before starting a supplementing שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.