חומש במדבר

פרשת פינחס-האם מנהיג נבחר אלוקים-מצליח תמיד בתפקידו?

פרשת פינחס-האם מנהיג נבחר אלוקים-מצליח תמיד בתפקידו?
מאמר: מאת: אהובה קליין.

בפרשה זו אנו עדים לבחירת  מנהיג  על עם ישראל ,לפי ציווי ה', כפי שהכתוב מתאר:
"ויאמר ה' אל משה: קח- לך את יהושע בן-נון,איש רוח בו,וסמכת את ידך עליו: והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וציוויתה אותו לעיניהם ונתת מהודך עליו, למען ישמעו כל- עדת בני ישראל.."
[במדבר כ"ז,י"ח-כ"א]
השאלות הן:
א] מדוע נבחר דווקא יהושע למנהיג כיורשו של משה, בעוד  שטבעי הדבר שבניו של משה -ירשו תפקיד רם זה?
ב] האם מנהיג נבחר ה' תמיד יצליח בתפקידו?
ג] היכן מוצאים בתנ"ך דוגמאות לתשובה לשאלה זו?
התשובה לשאלה א]
ישנן כמה סיבות לבחירת יהושע ליורשו של משה:
1] יהושע הוכיח כבר בעבר את נאמנותו לעם ישראל, במלחמת עמלק כשמשה הטיל עליו את ניהול המלחמה,כפי שכתוב:"בחר  לנו אנשים וצא הילחם בעמלק"[שמות י"ז,ט]
2] יהושע היה משרת את משה בנאמנות וביושר כפי שהתורה מתארת זאת:"ומשרתו יהושע בן נון נער,לא ימיש מתוך האוהל"[שם, ל"ג,י"א]
3] הוא  לא השתתף בחטא העגל,אלא במשך ארבעים יום המתין למשה  בתחתית ההר עד לשובו מהר סיני.[כך פירש  אבן עזרא.]
4] בעוד שבניו של משה לא עסקו בתורה הרי על  יהושע נאמר:"נוצר תאנה יאכל פריה ושומר אדוניו יכובד" [משלי כ"ז,י"ח] הוא היה דואג בבית מדרשו של משה לסידור מקומות הישיבה והמחצלאות בנאמנות מיוחדת..
 [במדבר רבה,כ"א, ט"ו]
5] יהושע הצטיין באופי חזק ומיוחד, הוא היה:"איש אשר  רוח בו"
 מנהיג בעל אוזן קשבת לכל אחד ומסוגל  לפשר בין הבריות- בתוך דעותיהם המנוגדות זו לזו.
כפי שרש"י מדגיש :"מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו"
[רש"י  כ"ז,ט"ז]
ויש מפרשים שיהושע היה מסוגל גם לעמוד כנגד דעות של אנשים שלא היו ברוח התורה.היה יכול ללכת כנגד הרוח של כל אחד באופן נפרד.
יש לציין ,כי על אף כל מעלות הנ"ל,הזקנים לא העריכו את יהושע כמנהיג הנמצא בדרגת רבו- משה.
כפי שאמרו :"פני משה כפני חמה: פני יהושע כפני לבנה"
בנוסף לכל המעלות שהוזכרו,אלוקים ראה ביהושע מנהיג מתאים ביותר באותה תקופה לעם ישראל.
התשובה לשאלה ב]
מנהיג הרוצה להצליח  בתפקידו לאורך כל הדרך-
חייב להיות מחובר וקשוב לרצון  האלוקים, היות והוא נבחר אלוקים,מהשמים מתבוננים בהתנהגותו  ומדייקים בכל פרט-ממש כחוט השערה.
די לטעות אחת  שנוגדת את רצון הבורא , השליט עלול להפסיד את שלטונו.
כמו כן ,הוא חייב לשמש דוגמא אישית לעם לאורך כל הדרך,ללכת בקו ישר כשהתורה נר לרגליו ולא לזגזג לכאן או,לכאן.
ברגע שהוא משדר חוסר יושר ואמינות ונותן לעם להרגיש שהוא דואג לאינטרסים האישיים שלו ,ברור שמנהיגותו אינה לאורך ימים.
התשובה לשאלה ג]
הנה כמה דוגמאות למנהיגים שעשו טעויות ובכך הפסידו את המשך שליחותם.
דוגמא1]
משה בכבודו ובעצמו, שהתורה מתארת את מסירותו מצד אחד לעם וגם את נאמנותו לאלוקים,כפי שכתוב:"ולא קם עוד בישראל כמשה" [ דברים ל"ד,י]
דווקא הוא, חוטא במי המריבה,בעוד שנצטווה לדבר אל הסלע, הכה את הסלע פעמיים- לעיני עם ישראל.
בעקבות מעשה זה, לא השלים את שליחותו ולא זכה להיכנס לתוך ארץ ישראל כמו  אהרון אחיו -שחטא בחטא העגל וגם ממנו נמנעה הכניסה לארץ - המובטחת.
דוגמא 2]
שאול, היה  מלך נבחר אלוקים,אלוקים ציווה את שמואל להכתירו  על ישראל,
כפי שמסופר:"וייקח שמואל את- פך השמן ויצוק על ראשו וישקהו ויאמר הלוא משחך ה' על נחלתו לנגיד" [שמואל-א,י,א]
אך, במלחמת עמלק כאשר שאול קיבל בפירוש  ציווי משמואל:"עתה לך והכיתה את עמלק והחרמתם את-כל אשר לו ולא תחמול עליו והמתה מאיש עד אישה מעולל ועד יונק משור ועד שה מגמל ועד חמור:" [שמואל-א, ט"ו,ג-ד]
שאול לא קיים את הציווי,כמו שכתוב:"ויחמול שאול והעם על - אגג ועל מיטב הצאן והבקר ..." [שם ט"ו,ט]
והתוצאה:"ויסוב שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקרע: ויאמר אליו שמואל: קרע ה' את ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממך:"
[שם  ט"ו,כ"ז-כ"ט]

דוגמא 3]
המרגלים שהיו מנהיגים, להוציא את יהושע וכלב בן יפונה- חטאו והוציאו דיבה על ארץ ישראל.
והתוצאה:"וימותו האנשים מוציאי דיבת-הארץ רעה, במגפה לפני ה' והושע בן-נון וכלב בן יפונה חיו מן- האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ" 
[במדבר י"ד,ל"ז-ל"ח]
לסיכום, לאור האמור לעיל,כשמנהיג  נבחר על ידי אלוקים,אין זה עדיין מבטיח שישלים את שליחותו עד תום,אלא די שיעשה טעות אחת, הקב"ה  מדייק איתו כחוט השערה  ומונע ממנו  להשלים את  תפקידו ואף מענישו.
מי ייתן, ועם ישראל יזכו למנהיגים אשר התורה היא אור לרגליהם  לאורך  כל הדרך.
ויורדים אל חיי העם ומעורבים  בהם באופן פעיל  ,אינם מזגזגים לכאן או,לכאן  ומשתדלים במיוחד לא לטעות בהתנהגותם אפילו טעות אחת קטנה.