חומש במדבר

ישנה התבוננות/ שיר מאת: אהובה קליין©

ישנה התבוננות/ שיר מאת: אהובה קליין©
ישנה התבוננות בעין גשמית
בעקבותיה סטייה לדרך תַרמית
דוגמת קורח  משבט לוי
על עדתו אסון הביא.
 
טפל על משה אשמה
על פי  בחירתו הנהגה
התעלם מרצון אלוקים
והורַד שאולה חיים.
 
מלכים קמים ונופלים
על פי צור עולמים
דוגמת שאול מבנימין
הומלך בידי שמואל בנביאים.
 
בידי הבורא שרביט
את העולם מנהיג
עבר הווה ועתיד
יומם וליל מתמיד.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת קורח [חומש במדבר]