חומש במדבר

רוח רעה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

רוח רעה/ שיר מאת: אהובה קליין (c)

יש ואדם נסחף ברוח
מחשבות רעות מתמקמות במוח
מנסה להפיל תמימים וישרים
להרקיע שחקים בשרביט מנצחים.

דוגמת ליצני דור נח
לעגו וניסו ה' לשכוח
נח לא שעה לדבריהם
בנה תיבה לעיניהם.

שאול המלך ניסה להתגבר
הרוח ניסתה אותו לשבר
את דויד זימן לנגן
להב חדה אליו כיוון.

קורח משבט הלווים
לשונו כארס נחשים
ניסה לקעקע מנהיגות אלוקית
נענש קשות בדרך ניסית.

הערה: השיר בהשראת פרשת קורח.[חומש במדבר]