חומש בראשית

דבר החסידות – פרשת חיי שרה

דבר החסידות – פרשת חיי שרה  
 
לנצל את כל הכוחות
בימים אלו של טרום-בחירות, אנו עדים לתופעה מעניינת: אנשים שבימים כתיקונם היו 'רדומים' יחסית, גילו בימים אלו מרץ בלתי נדלה ועשו לילות כימים לטובת רשימה זו או אחרת. פתאום הם גילו שיש להם כח להשפיע על הזולת!
התופעה מסבירה לנו ענין מוקשה בפרשתנו: רש"י כותב "ויהיו חיי שרה מאה שנה וגו' - לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו, בת ק' כבת כ' לחטא . . ובת כ' כבת ז' ליופי. שני חיי שרה - כולן שוין לטובה". כלומר, לא רק שהשנים האחרונות היו שווים לראשונות אלא שגם הראשונות היו שווים לאחרונות.
וצריך להבין: שרה אמנו הרי לא עמדה בדרגה אחת, אלא כפי שנאמר על צדיקים שהם הולכים "מחיל אל חיל" (גמ' סוף ברכות), ובפרט בחייה של שרה הרי היו כמה שלבים של עליה, והבולטים שבהם: 'ויקח אברם את שרי אשתו' ויצאו מחרן לא"י, אח"כ נהפך שמה משרי (לאברם בלבד) לשרה (על כל), וכן הלאה. וכיצד ניתן לומר שכולן שוין לטובה, גם השנים הכי ראשונות שלה הם באותה דרגה כמו האחרונות?
אלא מסביר הרבי: שרה אמנו ניצלה את כל כוחותיה לעבודת השם ולהשפעה על הזולת, כך שבכל שנה מיצתה שרה את כל האפשרויות שהיו לה באותה עת בשלמות. יתרה מזו, בדרגה הגבוהה שאליו הגיעה בשנים האחרונות היא תיקנה ו'העלתה' גם את השנים הראשונות לדרגה גבוהה יותר.
ההוראה: עלינו לנצל את כל כוחותינו ואת כל ההזדמנויות שלנו, במשך כל השנה, לעבודת ה' ולהשפעה על הזולת.
 
שבת שלום!
 
 
מבוסס על: לקוטי שיחות חלק כ, עמ' 325 ואילך. העיבוד בסיוע 'מעיין חי' ח"ו עמ' 65 ואילך. הדוגמא מימי הבחירות - מהגיגיו של הכותב בלבד.