יהדות

אין תוקף לגיור רפורמי או קונסרבטיבי

הרבנים הראשיים לשעבר והמכהנים כיום, מפרסמים גילוי דעת: גיור רפורמי או קונסרבטיבי נטול תוקף. אדם שעבר "גיור" כזה הוא גוי גמור. אין דרך להפוך מי שאינו יהודי ליהודי מלבד גרות עפ"י שולחן ערוך

הערב מתפרסם גילוי דעת עליו חתומים הרבנים הראשיים לשעבר והרבנים הראשיים הנוכחיים שבו הם קובעים כי ל"גיור" "רפורמי" או "קונסרבטיבי" אין שום תוקף. 

כתבתנו רותי אברהם מוסרת כי בגילוי הדעת נכתב: 

הננו להביע באופן ברור ומוחלט את דעת תורתנו הקדושה "דבר ה` זו הלכה" שאין ערך ומשקל כלשהו ל"גיורים" המתבצעים שלא על ידי בית דין תורני מוסמך (אורטודוכסי) לפי תהליכי הגיור המפורטים בשולחן ערוך ונושאי כליו המקובלים בעם ישראל מדור דור, ושמתבצעים ע"י דיינים כשרים כדת של תורה. 
כל "גיור" שכזה בשמותיו השונים כגון "רפורמי", "קונסרבטיבי" וכיוצא בזה, אין לו שום תוקף וכל העובר "גיור" "רפורמי" או "קונסרבטיבי" וכיוצא בזה הרי הוא עדיין גוי גמור לכל דבר וענין.
יש להמנע ממעשים אלו, ומכל הכרה בהם, ולא להטעות מתגיירים אלו, שכאילו הם התגיירו, שיש בזה משום גניבת דעת.
אין דרך בעולם שתהפוך מי שאינו יהודי ליהודי, מלבד הגרות הנעשית עפ"י האמור בשולחן ערוך והמתבצעת ע"י דיינים כשרים כדין".

על החתום:
הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, הרב הראשי לשעבר הרב אברהם שפירא, הראשון לציון הרב אליהו בקשי דורון, הראשון לציון הרב משה עמאר והרב הראשי יונה מצגר.