אמונה

שמונים המכוניות במגרש הישיבה האמריקאית

שמונים המכוניות במגרש הישיבה האמריקאית
הגאון רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

הנה סיפור שפורסם השבוע.

מנהל ישיבה בארה"ב כרע תחת עומס החובות. מנהל הבנק שלו הודיע לו שעליו להעביר עשר מליון דולר תוך 14 יום לחשבון הבנק של הישיבה, ואם לא- החשבון נסגר והבנק יתחיל לעקל נכסים. המנהל ניסה את כוחו בארגון ערבי התרמה, שיחר על פתחי גבירים ועשה את כל אשר לאל ידו להפחית את חובות הישיבה, אך לשווא.

חבר טוב סיפר לו על מקובל צפתי נסתר, שפועל גדולות ונצורות. "אין לך מה להפסיד. סע לצפת ותראה ישועות". המנהל נסע
לישראל, חיפש את המקובל הנסתר ומצא אותו. סיפר לו על קורותיו ועל השטייגען המופלא שבני הישיבה עושים וביקש עצה לישועה. אמר לו המקובל: "לך תקנה בחנות צעצועים קרובה 80 מכוניות צעצוע קטנות. כל מכונית בשקל. קח אותם, גש למקווה האר"י ותטביל במים כל מכונית לחוד, כשאתה אומר בכוונה "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון" על כל טבילת מכונית. משם תסע לישיבתכם בארה"ב, ותחנה את המכוניות ליד הישיבה, מכונית אחרי מכונית". המקובל שירבט כמה מילים על פתק ואמר לו: "אחרי שתחנה את מכוניות הצעצוע ליד הישיבה, תקרא מה כתבתי לך בפתק".

"נפלתי על משוגע צפתי אמיתי", חשב המנהל בליבו, "אבל אין לי מה להפסיד. מקסימום יהיו לי 80 מכוניות צעצוע לנכדים. אבל חבל על היומיים שבוזבזו ועל סכום כרטיסי הטיסה".

המנהל עשה מה שציווה עליו המקובל. רכש 80 מכוניות צעצוע ב'הכל בשקל', התגנב בחשאי למקווה האר"י, חיכה עד שכולם ייצאו מהמקווה, כדי שלא יחשבו שהגיע לכאן עוד משוגע אמריקאי, ירד וטבל את המכוניות אחת אחת, בפיו מלמל ללא הרף את הפסוקים "פותח את ידך", "פותח את ידך". שעתיים שלמות לקחה לו פעולת הטבילה המוזרה. מהמקווה יצא המנהל לדרכו היישר לשדה התעופה בחזרה לאמריקה.

הטיסה הסתיימה ומיודענו הזדרז לסיים את התהליך, הוא חיכה לשעת לילה מאוחרת, שעה בה כל בני הישיבה נמצאים עמוק במיטתם, ופיזר את המכוניות אחת אחת כפי ההוראות שקיבל מהמקובל הצפתי, מתוך תקוה שאף לא אחד יראה אותו מפזר מכוניות צעצוע על האדמה....
מותש ועייף הסתובב לאחור, צעד כמה צעדים, ושוב פעם הביט במכוניות. תדהמה אחזה בו. מכוניות הצעצוע שנרכשו בשקל אחד לכל אחת, החלו להתנפח, ללבוש צורה של מכונית אמיתית, מנוע, הגה, מושבים, גלגלים, אפילו מזגן...
אחרי שעתיים המכוניות היו מושלמות, כולל סמלים של מרצדס, קאדילק, טסלה, ו...מפתחות בסוויץ'. שמונים מכוניות יוקרה בשווי מיליון דולר כל אחת, חיכו לו במגרש החניה, לא פחות!
הוא פותח את הפתק שנתן לו המקובל הצפתי וקורא: "לך תמכור את המכוניות, חזק וברוך"!!!
&&&&
סיפור מצוץ מהאצבע, ללא ספק. הסיפור, המועבד ע"פ הספר 'לפניו נעבוד' ולקחו בצידו, אותו שמעתי השבוע מידידי הרה"ג רבי ישראל מאיר אלטמן שליט"א, עורך העלון הנפלא 'מי באר', כנראה לא היה ולא נברא. שמענו על ניסים ונפלאות. אבל שמכונית צעצוע תיהפך למכונית שרד? באבע מעיישס.

האמנם?

גרעין של עגבניה נזרע באדמה, נרקב, וממנו מתפתחת עגבניה עגלגלה, אדומה, טעימה ובשלה. מכונית צעצוע מ'הכל בשקל' לא יכולה לצמוח לרכב טסלה, ואילו גרעין קטנטן יכול להצמיח עץ תפוזים בן מאות פירות ורב שנים? ותינוק קטן היוצא מבטן אמו, ומתפתח עוד ועוד, עד שגדל לאדם בריא וחזק, גבוה וחסון, יכול להיות, ורק מכונית צעצוע לא יכולה להפוך ל'קאדילק'?
סיפרתי השבוע את הסיפור לבחורים צעירים בישיבה, ומיד סיפרתי להם על העגבניה, החיטה והאבטיח, ומה היתה תגובתם?
כמו התגובה של כולנו. "אוי נו, זה רגיל, זה דרך הטבע".

טבע? מהו טבע? לא נס אמיתי וגדול?

רק שלזה התרגלנו, ולמכונית מתנפחת, עוד לא....

"ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן" (ישעיהו פרק א).

"מן הניסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם", (רמב"ן שמות יג, טז).

כידוע, חלק מהראשונים והאחרונים סבורים שמלבד נס פך השמן, אנו מודים ומשבחים גם על ניסי המלחמה. ב'על הניסים' אין איזכור לנס פך השמן, ולפי חלק מהדעות, הדלקת נר ראשון של חנוכה מוקדשת לנס המלחמה ולא לנס פך השמן (ראו במאירי שבת כ"א ובמעשה רוקח ריש הל' חנוכה, ועוד).

לכאורה, נס ההצלה שבמלחמת היוונים, ביטול הגזירות נגד התורה וחזרת המלכות לישראל הם אירועים בקנה מידה היסטורי, המצדיקים קביעה של חג לדורות. אך נס פך השמן הוא אירוע נקודתי, מקומי, שלכאורה אין לו שום משמעות לטווח רחוק. האחרונים האריכו להסביר שמצד ההלכה, הרי "טומאה הותרה בציבור". כך שמעיקר הדין היה אפשר להדליק את המנורה במקדש גם בשמן טמא, וכל נס פך השמן נועד להידור המצוה ולמעלת חנוכת המקדש בשמן טהור. אם כן, מדוע אנו מדליקים את נרות חנוכה על נס פך השמן ואנו סובבים סביבו, בעוד שלכאורה נס המלחמה השפיע הרבה יותר לדורות?

המהר"ל מסביר שאם היינו זוכים רק לניסי המלחמה, היו כאלו שהיו מסבירים את ההכרעה הצבאית ב'כוחי ועוצם ידי', בתחבולות המלחמה של בני חשמונאי, ב'מלחמת גרילה של יחידים מול צבא גדול ומסודר', ועוד כהנה וכהנה הבלים בענייני צבא ובטחון. אז אירע נס פך השמן. נס גלוי, שאינו רק 'ק-ל מסתתר שפריר חביון', אלא נס מופלא שאין לו שום הסבר טבעי. נס פך השמן גילה שגם נס המלחמה שהיו שניסו להסבירו בדרך טבעית- כל כולם ניסי השי"ת וגילוי השגחתו עלינו. גם הטבע הוא נס. אין טבע ומקרה ומנהגו של עולם, כדברי הרמב"ן הנודעים בפרשת בא.
נוסיף: הרמב"ם בתחילת הלכות חנוכה מונה את הצרות והצער שציערו אותנו היוונים, יחד עם ניסי הקב"ה בנצחון החשמונאים. והנה הרמב"ם כותב דבר נפלא, שאחד הניסים שעשה לנו הית"ש הוא שדוקא "גברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם". מלבד עצם נס ההצלה, זכו ישראל בנס נוסף, והוא שההצלה לא הגיעה על ידי אנשים פשוטים, חיילים מן השורה. אלא דוקא על ידי גדולי עולם, "בני חשמונאי הכהנים הגדולים". וכשניסי המלחמה הגיעו על ידי כהנים גדולים ומרוממים ברוחניות, הרי שאין מקום להרהורי "כוחי ועוצם ידי", לחשבונות של פילי מלחמה ופאלנגות מול 'צבא קטן וחכם', לחישובים של כוח וחרב, אסטרטגיה מלחמתית או גבורת הזרוע. כשהיוונים נמסרו דוקא בידי הכהנים הגדולים, וזדים ניתנו למשיסה "ביד עוסקי תורתך", אזי פשוט היה, ברור ונהיר, שהנצחון היה נס להתנוסס. הכל מתרחש מהשגחת הקב"ה המיוחדת עלינו, כשישנה השגחה כפולה ומכופלת לעמלי התורה, הדומים לשבט לוי, כדברי הרמב"ם הנודעים (בסוף הלכות שמיטה ויובל).
&&&&
והנה קטע ממכתב נרגש, ששלח אלי הרב א"ש, תלמיד חכם ממודיעין עילית: "זכינו לחתן כמה ילדים, ובכל פעם שמגיע עת התשלומים, אנחנו נלחצים ונלחצים ומרגישים שהפעם לא נצליח לעמוד בהתחייבויות ובתשלומים שנטלנו על עצמנו. בחודש אחד הגיע סכום כזה ובחודש הבא הצלחנו לארגן סכום אחר, לפתע מישהו שלח, לפני נישואי הבת מאן דהוא שילם חוב ישן, וכשהבת הבאה התארסה, לפתע פתאום 'השתחררה' תוכנית 'קרן השתלמות', וכן הלאה, בכל פעם הנס שלו.

"אנחנו לומדים הרבה בספרים על אמונה ובטחון. בשכל אנחנו יודעים שצריך לבטוח בהשי"ת ושהקב"ה מושך בחוטים, אבל הידיעה לא נכנסה לנו מספיק ללב, והלחץ איים לפגוע בנפשותינו.

"ואז חישבתי את כל ההכנסות האמורות להגיע בחודש אחד, ולמול זה רשמתי את ההוצאות. בדרך הטבע, ידעתי שאין לנו שום סיכוי לשלם את כל התשלומים של חודש זה. בחודש שעבר- נו טוב, אז הגיע כך וכך. אבל החודש? החודש אין שום סיכוי שנעמוד בתשלומים.

"אמרתי לרעייתי: הנה תרשים ההוצאות מול ההכנסות. אין לנו שום סיכוי להצליח לשלם את תשלומי ה'עשירי לחודש'. אך אם גם הפעם נצליח, אני מקבל על עצמי להפסיק לדאוג ולהילחץ גם מכאן ולהבא. הרי בדרך הטבע, אין לנו שום סיכוי. ואם בכל זאת נצליח- הנה הוכחה ברורה וחותכת שאנחנו עטופים בניסים....
&&&&
בשבוע הקרוב נדליק את נרות החנוכה הקדושים. נצית בקרבנו את אור האמונה. גם בתוככי חשכת המלחמה, החושך הנורא, השבויים והנרצחים, הצער והכאב, החשש והפחד, נזכור שיש מנהיג לבירה. מי שאמר לשמן שידלק, הוא זה שאמר גם כן ש"וּפְדוּיֵי ה' יְשֻׁבוּן וּבָאוּ צִיּוֹן בְּרִנָּה וְשִׂמְחַת עוֹלָם עַל רֹאשָׁם שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה יַשִּׂיגוּ וְנָסוּ יָגוֹן וַאֲנָחָה".

 

אין לנו על מי להישען - אלא על הקדוש ברוך הוא

על מי להישען?!

הרה"ג רש"ב גנוט שליט"א

נקרא לו מוישה, לאותו יהודי. בימים לו מסתובבים הרבה מוישהל'ך כאלו. הבה ננהל איתם דיאלוג.

משה: הצבא ייכנס לעזה קרקעית ויהרוס אותם. קשה להרוס את כל מנהרות הטרור ולהביס בבת אחת את כל מאות, אולי אלפי, הטרוריסטים שנמצאים שם כבר תקופה ממושכת, אבל שמעתי שהאמריקאים הביאו טילים שחודרים עמוק עמוק לתוך הקרקע. ויש גם משאיות בטון ענקיות, יחסמו להם את כל המנהרות במלט סמיך, המלט נכנס מצד אחד ויוצא מהצד השני, עד שכל המנהרה לא מלאה במלט לא עוזבים אותה. ויש גם לצה"ל את... ואת... וגלנט אומר שיש הרבה הפתעות...

יהודי: ומה יקרה אם חיזבאללה יפתח במלחמה כוללת מהצפון?

משה: צה"ל...

יהודי: כן. אבל יש לחיזבאללה אלפי טילים. ציודו של חיזבאללה חורג לחלוטין מציוד של ארגון טרור קלאסי. הוא מצויד כמו זרוע צבאית של מדינה ריבונית. יש להם נשקים מדויקים נגד כלי שיט, נגד טנקים, נגד כלי טיס, טילים ורקטות משוכללים בטווח שיגור של 250 ק"מ. ידעת את זה?! יש להם טילי סקאד עם טווח של 700 ק"מ. נכון לשנת 2015 יש להם 10 טילים כאלה לפחות. ועוד לא דיברנו על כמויות של טנקים, כלי טיס בלתי מאוישים, הכל מגיע מאיראן ומרוסיה. ועוד לא גמרנו את הרשימה. חיילי החיזבאללה עוברים אימונים והכשרה. על פי הידוע, כ- 3000 חיילי חיזבאללה עברו הכשרה צבאית ואימונים באיראן.

משה: אבל צה"ל...

יהודי: ומה נעשה אם גם איראן תחליט להיכנס לתמונה בצורה גלויה? הצבא האיראני מונה חצי מיליון חיילים ועוד מאה אלף חיילים המשרתים ב"משמרות המהפכה". הצבא האיראני מחומש בנשק מתקדם ביותר, כולל טילים, נשק קונבנציונלי וגם נשק לא קונבנציונלי. רוב הנשק המשוכלל שלהם מגיע מרוסיה, קוריאה הצפונית ורוסיה. איראן היא לא ארגון טרור, היא מעצמה צבאית לכל דבר.

משה: גם לישראל יש...

יהודי: כן... ואז גם הסורים יצטרפו, והח'ותים מתימן. וגם אלפי אלפי פלשתינאים שנמצאים ביהודה ושומרון, ועוד לא דיברנו על ערביי ישראל. זוכר מה קרה לא מזמן במבצע "שומרי החומות"? ערביי ישראל השתוללו, רצחו ושרפו במאות מוקדים ברחבי הארץ, וכשכל זה יקרה בבת אחת, בעזה, בצפון, באיראן, יהודה ושומרון ואולי גם עם ערביי ישראל, מה אז יעשה צה"ל?

משה: אז באמת אתה בא להפחיד אותי?

יהודי: מי שמאמין בהקב"ה- לא מפחד. חז"ל אומרים שרק החוטא- מפחד. יש לו כנראה חטאים ולכן הוא מפחד.

משה: אז מה אתה רוצה, חוץ מלהפחיד?

יהודי: לתת לך את התמונה הכוללת, כדי שתבין שאין לצה"ל שום אפשרות מעשית וצבאית לנצח בכל כך הרבה חזיתות. ומי יכול להציל אותנו? בזכות מי תצליח הכבשה הכחושה לשרוד בין שבעים זאבים?

משה: רק הקב"ה!!!!

יהודי: בדיוק...

 

תפילת דוד המלך

תְּפִילַּת דָּוִד הַמֶּלֶךְ

מֵאֵת: אֲהוּבָה קְלַיְן ©

דָּוִד הַמֶּלֶךְ נוֹשֵׂא עֵינָיו

בְּלֵב מִדְבָּר מֵאֵט צְעָדָיו

מַבִּיט בִּיצִירַת אֱלוֹקִים

מִתְלַהֵב מִפְּאֵר הַסְּלָעִים.

 

בָּהֶם סְדָקִים אוֹתוֹת זְמַן

דּוֹרוֹת נִצָּבִים כֹּה אֵיתָן

עֲלֵיהֶם מַשְׁגִּיחַ  בּוֹרֵא נֶאֱמָן 

הֲרֵי הוּא לֹא יָנוּם וְלֹא יִישָׁן.

 

הַמֶּלֶךְ נוֹשֵׂא תְּפִלָּה

לְרֹאשׁוֹ כֶּתֶר מְלוּכָה

חָשׁ יִרְאַת בּוֹרְאוֹ

כִּי אֵין עוֹד מִלְּבַדּוֹ.

 

בּוֹטֵחַ בּוֹ בְּכָל עֵת

עָלָיו יִשְׁמֹר עַד קֵץ

מֵעָלָיו עַנְנֵי שְׁכִינָה

יְסוֹכְכוּ כְּכַנְפֵי יוֹנָה.

 

אֱלוֹקִים שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל

בַּיּוֹם וְגַם בְּלֵיל

מֵימִינָם  מְלַוֶּוה כַּצֵּל

עֲלֵיהֶם תָּמִיד חוֹמֵל.

הערה: בהשראת   תהלים- פרק קכ"א .

וַיֶּעְתַּר יִצְחָק

וַיֶּעְתַּר יִצְחָק

נקודה למחשבה

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

על המדרכה, מול הבית שלך, נפער בור גדול. במשך חמשת החודשים האחרונים התעלמה העירייה מהדרישות החוזרות שלך לתקן את הנזק. באחד הימים עברת ברחוב והנה להפתעתך אתה רואה קבוצת פועלים עמלה בקדחתנות, מתקנת את הבור ביעילות.

ליד הבור עומד אחד השכנים מהבנין ממול, יהודי צעיר שאינך מכיר. מישהו שאתה רק אומר לו 'שלום שלום' בבוקר. והנה הוא מפקח על עבודות אטימת הבור, ברצינות ובנחישות.

"כל הכבוד לך!", אתה אומר לו, "מי עזר לך בעירייה? כי אני ניסיתי כבר כמה חודשים ולא התייחסו אלי. איך אתה הצלחת?".

"הא, לא סיפור גדול. פשוט הרמתי טלפון לשר השיכון, היום בבוקר. תוך שעה כבר הפועלים היו כאן", ענה השכן מהבנין ממול.

"התקשרת לשר השיכון? ואחרי שעה הגיעו פועלים?", אתה שואל אותו בנימת ספק, בטוח שמדובר במהתלה חביבה או בדיחה טפלה.

"כן", השכן השיב ברצינות ואתה מחייך חיוך גדול, לא מאמין למשמע אוזנך. הרי לא משיגים בסתם שיחה את שר השיכון עצמו. גם אם אירע נס והשכן השיג אותו, שר השיכון עצמו לא אמור לטפל  בעצמו ולשלוח פועלים לאיזה בור שנפער ברחוב.

"אה, שכחתי לציין ששר השיכון הוא אבא שלי", אמר השכן. כעת הכל מובן. השכן לוחץ על 'חיוג מקוצר'. הוא מראה לך שעל הצג רשום 'אבא', והנה הוא שוב מתקשר. שם את אביו ברמקול ואתה שומע את קולו המוכר של שר השיכון. "תודה אבא", הוא אומר לאיש העסוק שמעבר לקו, "הפועלים ששלחת, מסדרים כעת את הבור"....

זאת המשמעות של תפילה לאבינו שבשמים.

למי בדיוק ישנה גישה ישירה וקבועה לשר השיכון?

לבן שלו, כמובן.

אלו הם היחסים שלנו עם ה' יתברך, יחסים של אב אוהב ובנו האהוב. בדיוק כפי שאב ממלא את בקשתו של בנו, כך גם ה' יתברך נענה לתפילותינו. ולהבדיל משר השיכון, שנמצא לפעמים בפגישות עבודה או בישיבות דחופות וקשה לו לענות בכל רגע לבנו, הרי הקב"ה עונה תמיד. קרוב ה' לכל קוראיו, ובלבד- שיקראוהו באמת.

בפרשת השבוע, וגם באלו שלפניה ובאלו שאחריה, אנו קוראים כיצד הקב"ה פקד עקרות, בצורה ניסית, למעלה מדרך הטבע, בזכות כח התפילה. הקב"ה מתאווה לתפילותינו. הוא, הכל יכול, יכול ורוצה לשנות סדרי עולם למעננו. לא כל תפילה מתקבלת תמיד למול עינינו. אבל השי"ת 'שומע תפילה'. כל תפילה נשמעת, לא נעלמת. הקב"ה, אבינו אב הרחמן, יודע אל נכון, שומע כל תפילה. התפילה מקרבת אותנו אליו יתברך ופותחת בפנינו שערי שמים.

&&&&

בתקופת הקורונה, סיפר רבי אלימלך בידרמן שליט"א את הסיפור הבא: קבוצת אברכים נהגה לנסוע פעם בשבוע מבני ברק לראשון לציון למטרת קירוב רחוקים, על ידי לימוד בחברותות. בכל התקופה האחרונה נבצר מהם לנסוע, בגלל  מגיפת הקורונה. אולם כשנרגע מעט המצב, החליטו לשוב ולהגיע לראשון לציון, וללמוד עם היהודים הרוצים ללמוד.

בהגיעם, הודיע להם הגבאי כי בגלל הקורונה, דלתות בית הכנסת נפתחות רק שלוש פעמים ביום, לתפילות שחרית מנחה וערבית, והוא לא מוכן בשום פנים ואופן שישבו ללמוד בו. הם ניסו לדבר אל ליבו שיחוס וירחם, לאחר שכבר טרחו ועשו את כל הדרך מבני ברק לראשל"צ, אך הגבאי עמד בתוקף על שלו. חזרו האברכים וביקשו, שלכל הפחות יואיל בטובו להדליק את האור בחצר ביהמ"ד כדי שיוכלו ללמוד בחצר, אך גם לזה לא הסכים הגבאי.

הם לא ידעו מה לעשות, עד שאחד מהתושבים המקומיים שהגיע למקום אמר, כי התכוין לערוך היום 'סיום' על מסכת, לכן הוא מבקש שילכו לחניון שמתחת לביתו, מקום רחב ידיים, שם אפשר ללמוד בנחת. האברכים התחבטו בדבר, כי אולי יבוא אחד התושבים לבית הכנסת ולא ידע להיכן נעלמו האברכים, עד שראש הכולל הציע שהוא ישאר לעמוד בחצר ביהכנ"ס, וכשיראה אנשים מגיעים, ישלח אותם למקום הלימוד.

לאחר כעשרים דקות עבר שם מישהו. ניגש אליו ראש הכולל ושאלו האם ברצונו ללמוד קצת תורה. אורו עיניו של האיש, והוא התעניין למעשיו כאן בעיר. ענהו ראש הכולל שהוא מגיע לכאן עם חבריו מבני ברק ללמוד תורה עם כל מי שחפץ בכך, והוסיף בנעימות: "זה לא שיעור 'כבד'. פשוט יושבים ולומדים בחברוא, כל אחד עם מי שרוצה".

היהודי התרגש וסיפר: "פעם הייתי דתי ושמרתי את המצוות. הרבה שנים לא קיימתי מצוות. כעת, כשיש קורונה, חשבתי לעצמי שצריך להתחזק. התפללתי להשם: "השם, פעם הייתי לומד בחברותא עם יהודי חרדי. אנא, תשלח לי איזה חברותא שיילמד איתי קצת תורה". כך התפללתי והנה, לא הייתי צריך בכלל לעבור ברחוב הזה, אלא ברחוב הראשי, ואז פתאום עברתי כאן והנה אתה מציע לי ללמוד תורה בחברותא".

בלכתם בדרך, שאל היהודי את האברך שליווהו האם הוא יודע היכן ניתן להשיג תפילין בחינם. נענה האברך: "שאלת את האדם הנכון בזמן הנכון. ב'מדרשיה' לקירוב רחוקים שאני מנהל בתל אביב, לומד אברך שאביו נפטר לפני זמן מה, ובנו לקח את התפילין שהוריש לו והשקיע בהם סכום גדול, כדי לחדשם ולשפצם ולהגיהן מכל טעות. התפילין כעת הם בתכלית ההידור וברצונו להעניקם לאיש שאין ברשותו תפילין להניחם"....

מיד פרץ ה'מתקרב' בבכי גדול מתוך התרגשות, ולתמיהת האברך הסביר: "על שני דברים התפללתי – שאזכה לעסוק בתורה, ושאזכה להניח תפילין, והנה הראני ה' את שניהם… באמת חשבתי לעצמי כי בוודאי הקב"ה שומע רק תפילות של 'חרדים'… ולא האמנתי שהשם ישמע גם אלי"…

&&&&

לפני מספר שבועות, במהלך עריכת ספר תורני, ציין המחבר קטע מ'ספר חסידים' סימן ק"ל. הדברים לא היו מוכרים לי ורציתי לראותם בעיני ולהעתיקם כלשונם. פתחתי 'ספר חסידים'. אותו קטע שחיפשתי, בכלל לא הוזכר שם ועד לרגע זה לא מצאתיו. הספר היה פתוח לפני באותו הסימן, אז קראתי כבר מה שנכתב שם. והנה, בהשגחה פרטית ובזכות הרבים שקוראים כעת את הדברים, גיליתי דברים מופלאים שכתב רבינו רבי יהודה החסיד ז"ל, שם, בסימן ק"ל. וכך הוא כותב: "יאחז צדיק דרכו (איוב י"ז ט'). יש אדם שאינו זכאי שיקבל המקום תפלתו, אלא בעבור תוקף תחנונים ודמעת עיניו אשר תמיד בוכה ומתחנן, אף על פי שאין בידו זכות ומעשים טובים, מקבל הקדוש ברוך הוא תפלתו ועושה חפצו.

והנה דבר מופלא ועצום, שהובא שם בסימן הקצר הבא, (סימן קלא): "אם שואל אדם דבר שהוא שבח לבוראו, כגון על לימוד תורה או דבר אחר מחפצי שמים, ושופך את נפשו עליו- הקדוש ברוך הוא שומע תפלתו, אף על פי שאין בידו מעשים טובים".

אנחנו מתפללים ומבקשים ולא תמיד יודעים האם אנו זכאים שתפילתנו תתקבל, איך ומתי. אבל שתי סוגי תפילות מתקבלות, כך כותב לנו ר"י החסיד, גם אם אין לנו זכויות ומעשים טובים: 1) תפילה תמידית בתחנונים ובדמעות. 2) תפילה על עניינים רוחניים, כמו לימוד תורה או חפצי שמים, שאנו שופכים נפשינו עליו.

--- אפשר להתחיל להתפלל ולבקש כבר עכשיו....

 

"איזהו עשיר השמח בחלקו"

"איזהו עשיר השמח בחלקו"

מאת הרבנית קלוגר תחי'

עשיר - ר"ת עיניים שיניים ידיים רגליים.
יש לך עיניים שיניים ידיים רגליים? אתה צריך להודות ולהיות מאושר.
מסופר בספר חסידים: סיפרו לחסיד מסויים שהשכן שלו דיבר אודותיו לשון הרע. החסיד לא הגיב, ולא התגונן, אלא הלך וקנה לשכן שלו מתנה! השכן נדהם לראות את שכנו החסיד נכנס לביתו ומגיש לו מתנה.
אמר השכן: "אני מתחרט שדיברתי עליך לשון הרע, אבל למה קנית לי מתנה?"
אמר לו החסיד: "בזה שדיברת עלי לשון הרע ושתקתי, יכולתי לספר גם אני עליך לשון הרע אבל ש-ת-ק-ת-י, התכפרו לי כל עבירותי, נתכפרו לי כל העבירות - בלי מחלות, בלי צרות, בלי יסורים, וכהכרת הטוב שבזכותך התכפרו עוונותי קניתי לך - מתנה.

דברי השפע חיים האדמור מקליזנבורג זצוק"ל על הצדיקים בדור

דברי השפע חיים האדמור מקליזנבורג זצוק"ל

בוודאי הבורא כל עולמים רם ונשא מאד, והאדם שפל ונמוך מאד.
ויש מסך המבדיל בין ישראל לאביהם שבשמים.
אך באמת כיצד ניתן לכעוס ולהתרעם על אנשים שנטו מדרך הישרה?
ואיך אפשר לתלות את האשמה באדם קרוץ מחומר, טיפה סרוחה שניתן בתוך גוף טמא מיום לידתו?

לכן לקח השם יתברך נשמות של צדיקים קדושים וטהורים ונתן אותם בכל דור ודור.
ותפקידם הוא ללמד לעם דעת ובכך מסייעים להם לסבול את המשא הכבד הזה.
כי כשאדם מלומד סבל הוא יכול לשאת משאות כבדים יותר מכפי כוחו.
כאשר ראיתי בעצמי במחנות ההשמדה בשואה,
שהיו אנשים חלושי כח יותר ממני שידעו איך לשאת שקים כבדים.
ואני הוכתי מכות קשות מנאצים רשעים בגלל שלא ידעתי איך לשאת את השקים באופן שלא יפלו.

וכן הוא ברוחניות. שצדיקי האמת הם מורים לישראל את הדרך ילכו בה.
ונותנים להם עצות וסיוע איך לעמוד במלחמת היצר הגדולה.
כי באמת כל יהודי יש עליו צלם אלקים והוא מוקף באור גדול.
אך על ידי החטאים הוא מאבד את זה.

ולכן צריך להשריש אמונה פשוטה בבני ישראל.
שכל אחד יאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך עושה לכל המעשים.
וממנו יתברך לא תצא רעה לעולם.
וזה יחזק אותו לעזוב את דרכו הרעה. ...