שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם המשיח יגיע בסוף שנת השביעית התשע"ה??

לכבוד הרב גנוט

 

שמעתי שמועה מבוססת שראש כולל שאל את רבי חיים קניבסקי כמה אברכים נוספים לקבל לכולל שהרי יש מגבלות תקציב, ורבי חיים ענה: 50,000 וששאלו שוב ענה שבמוצאי שביעית בן דויד בא והוא ישלם את הכל.

האם זאת המצאה כרגיל?

אסף, ירושלים

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

לאחרונה אני מוצף בשאלות ותהיות לגבי השמועות היוצאות מרבנו מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, לפיו משיח צדקנו נעמד אחר כתלנו ובס"ד נחגוג בסוכות הקרוב בירושלים, בבית המקדש, יחד עם משיח ה', משיח לבית דוד. "רבי חיים מבטיח שהמשיח יבוא?", שואלים, "זה בטוח במאה אחוז?" תוהים, ואני משיב מה ששמעתי והבנתי מרבנו שליט"א בענין, וכפי שכבר פורסם בשמו לפני חודשיים בקובץ "דברי שי"ח" (כאשר העורך היקר, ידידי הרה"ג רבי יצחק גולדשטוף שליט"א, סיפר לי שהראה את הדברים למרן הגר"ח שליט"א לפני פרסומם ורבנו ניסח בעבורו את הנוסח המדויק).

חז"ל הקדושים אמרו לנו שבמוצאי שביעית בן דוד בא. כך נכתב במגילה י"ז ובסנהדרין צ"ז.  אם כן, מדוע המשיח לא הגיע במוצאי שביעית התשנ"ד או בשנת השמיטה התשס"א? והיכן בא המשיח במוצאי השמיטה הקודמת, או כמה שמיטות לפניה? וכי האם המשיח יכול לבוא רק במוצאי שביעית? והלא אנו מאמינים באמונה שלמה שהמשיח יכול לבוא בכל יום ויום, ללא שום קשר לשמיטה?

התשובה היא שאכן, המשיח יכול לבוא בכל רגע ורגע, ואנו ממתינים לו שיבוא בכל רגע. ואמנם ישנם שתי אפשרויות של בוא המשיח, זמן של "בעיתו", בו המשיח מגיע בזמן שהקב"ה קבע מראשית הדורות בו הוא יבוא, ויכול הוא לבוא בזמן של "אחישנה", בו המשיח יכול לבוא בכל רגע שהקב"ה יחליט להחיש ולזרז את גאולתו. מלבד זאת, חז"ל ידעו שישנם זמנים המסוגלים במיוחד לביאת המשיח, כמו שאמרו חכמים ש"בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל" או ש"במוצאי שביעית בן דוד בא". אלו זמנים מיוחדים ומסוגלים לבואו, אך זאת לא סתירה לאפשרות בואו בכל רגע ויום, וגם אין כל בטחון ברור שהמשיח יבוא דוקא בזמנים אלו.

כולנו יודעים שאנו כבר בשלהי ה"עקבתא דמשיחא", בסוף העקב של העקב. סימני התקופה, החל מהירצחם המזעזע של שש מליון יהודים הי"ד, ירידת העם היהודי לתהומות חילוניים שלא היו כמותם מעולם, האסונות וגלי הטרור והמלחמות, הם אלו סימנים לבואו הקרוב של משיח צדקנו. כשסבא שלי, הרה"ח ר' מיכאל גנוט זצ"ל, היה מדבר על דיבורי ה"עקבתא דמשיחא" ועל ה"פרוק ית ענך מפום אריוותא" של רבו כ"ק ה"אהבת ישראל" מויז'ניץ זי"ע, הוא היה בוכה.  רבנו ה"חפץ חיים" ותלמידו הגדול רבי אלחנן וסרמן הי"ד דיברו רבות על כך שאנו בסוף של הסוף של ה"עקבתא דמשיחא" ויש על כך ראיות גדולות בתורת אדונינו הגר"א ז"ל מוילנא, שאנחנו בסוף, ברוך ה'.

רבנו הגר"ח שליט"א אינו יודע בדיוק מתי המשיח יגיע. את אשר הסתירו מן השמים משבטי ק-ה ויעקב לא הצליח לגלות להם, כמובא בחז"ל בריש פרשת ויחי,  לא גילו, ככל הנראה, לרבינו הקדוש רבי חיים קניבסקי שליט"א. ואמנם רבינו שליט"א, היודע שאנו בסוף של הסוף של העקבתא דמשיחא ושפעמי משיח כבר כאן, מקווה ומייחל, מתפלל ומברך, מאד מאד בכל לבו הטהור, עם כל התורה המונחת במוחו ובלבבו, שדברי חז"ל הקדושים ש"במוצאי שביעית בן דוד בא" יתקיימו כבר כעת, במוצאי שביעית התשע"ה. הלוואי!!!

 

בברכה שהמשיח יגיע היום,ושבמוצאי שביעית דנן יבוא האדון ה',  ובברכת כתיבה וחתימה טובה

שמואל ברוך גנוט