שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

טיפים....

שלום רב...
 
א. תמיד כשמזמינים מוביל מתעוררת השאלה .האם חייבים לתת טיפ למובילים כי כך יש שנוהגים במדינה ואם כן האם ניתן לבקש מראש מחיר כולל הכל באופן שבעל הבית לא יצטרך להוסיף שקל לאחר מכן ?
 
ב. האם אפשר לסכם מחיר כולל הכל ?
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:
 
א. מכיון שמנהג המדינה לתת טיפ למובילים, זהו חיוב לתת להם (הוראת הרב אלישיב)
 
ב. אפשר לסכם הכל מראש, אך בתנאי שידברו מראש על נושא הטיפ ויסוכם בבירור שזה כולל טיפ.
 
שנה טובה ומתוקה