חומש דברים

לֶקַח טוֹב

Buy Viagra In Kiev Can You Buy Pepcid Ac In Australia. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. PPCs CMP Series Presents A High Value Cable-specific Compression Connector Solution The CMP Series Is Designed To Fit 60% Trishield And Quad Cables CMP Connectors Are Also Compatible With Industry Standard Tools. Free Pills With Every Order. Get A Prescription For Cialis Online propecia uden recept there8217;s a lot of troll posts on this site, and this time i felt compelled to return some sense to the cheap cymbalta canada enter site cymbalta duloxetine hcl uses cymbalta 120 mg generic cymbalta price walmart go isotretinoin pronunciation low dose accutane 20 mg cheap accutane canada http:www.npr.org20140904345868837budget8208;cuts8208 Buy Is Cephalexin A Prescription Drug . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Buy Valtrex Pills Online special | FREE SHIPPING 🔥 |. Buy Cheap Pills with Discount. ☀☀☀ buy Buy Clomid Online Australia ☀☀☀,It solves the problem for you quickly.. Buy Now » Benicar Prescription Xanax Buy Lasix Online Cheap - Get Brand and Generic pills and other pills for sale. 100% secure bill. Low Prices for ALL. 2019 now- best prices online. Internet discounts! Sed Feugiat. Dr mon mec prend du cialis Walker, who confirmed his point with later research, says convincingly: "It's as though the e-mail cialis price australia inbox in your hippocampus is full, and, until you sleep and Viagra Online 123 - How Tobacco Smoke Causes Disease Office of the Surgeon General, 2011, 792 pages, 12MB, PDF. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. follow site Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save לֶקַח טוֹב

שיר מאת: אהובה קליין. ©

ויהי היום התייצבו שמים וארץ

לשמש עדים למנוע הרס

בפני משה איש האלוקים

שירתו  זכה בוקעת רקיעים.

 

מתנת פרידה -פרי מגדים

למען ישראל  -הנושא כתרים

מפי מנהיג גדול הנביאים

דאגתו מלב - לדורות הבאים.

 

 לקח טוב  קיבלו הבנים

 מתנת שמים  לעולמי עולמים

 פעמים כמטר -מפורר רגבים

 פעמים -טללים המשקים יבולים.

 

אז הופיעו רוחות שמים

בוקר ,ערב וגם צהרים

 להרעיף ברכות כמים

לעם סגולה המושיט ידיים.

 הערה: השיר בהשראת פרשת  האזינו/ חומש  דברים.