יהדות

מעלת הייסורים

מעלת הייסורים

מתנה זו של כפרת עוונות על ידי ייסורים קיבלנו בזכות יצחק אבינו .
על הפסוק : "ויהי כי זקן יצחק ותכהן עיניו מראות", אומרים חכמינו זכרונם לברכה :
"
ריבון כל העולמים, אדם מת בלא ייסורין מידת הדין תהיה מתוחה כנגדו ".
אמר לו הקב"ה (יצחק): חייך, דבר טוב תבעת, וממך אני מתחיל ."

סיפר הגר"ש יודלביץ, זכר צדיק לברכה :

מעשה באדם שהיה למוד בייסורים ומכאובים שונים .
מחלות פקדוהו ואת אנשי ביתו : פרנסתו לא הייתה מצויה ברווח ,
ועוד קשיים שונים ליוו אותו בימי חייו .
יום אחד אמר לאשתו, שהוא נוסע אל הצדיק המקובל רבי מרדכי
שרעבי זכר צדיק לברכה, כדי לשאלו כיצד עליו לפרש הנהגת ה '
עמו ומה עליו לעשות כדי שיוקל לו .

כאשר בא לבית הרב, נתבקש על ידי הרבנית להמתין עד שהרב יתפנה אליו .
התיישב האיש באחת הכורסאות שניצבו בחדר וכיוון שהיה עייף מטורח הדרך ,
שקע בשינה עמוקה .

ובחלומו הוא רואה את עצמו מגיע לשמיים ורואה לפניו דרך שוממה ,
אף נפש אחת לא נראתה באופק. דממה מוחלטת שררה במקום .
אט אט החל צועד במעלה הדרך. לפתע שמע מאחוריו קול רעש גדול .
הקול הולך ומתקרב אליו. לפתע עוקפת אותו מרכבה גדולה מלאה מלאכים צחורים כשלג .
המרכבה חלפה במהירות ונעלמה באופק .

שוב דמם המקום והאיש המשיך בדרכו. אחר כך חלפה על פניו
עוד מרכבה כראשונה ובעקבותיה מרכבות רבות כולן מלאות מלאכים לבנים ,
חלקם גדולים ועצומים וחלקם קטנים וצנומים .
כאשר תמה שיירת המלאכים הלבנים, החלה לעבור על פניו שיירה ענקית
של מרכבות  נושאות מלאכים שחורים מטילי אימה .

הדבר עורר את סקרנותו, הוא החיש את צעדיו עד אשר הגיע
לככר רחבת ידיים ושם מצא את כל המרכבות חונות .
המלאכים שירדו מהן פנו לעבר מרכז הככר שם עמדו מאזניים ענקיות
והחלו לעלות עליהן .

האיש לא הבין מה מתרחש לנגד עיניו, עד שהוסבר לו ,
שכאן הוא בית דין של מעלה וכעת דנים דינו של אדם. המלאכים העולים
על המאזניים נוצרו מהמצוות ומהעבירות שעשה האדם בימי חייו .

כאשר עושה אדם מצווה בשלמות, נברא מלאך גדול וכבד משקל ,
אך כאשר אין המצווה נעשית בשלמות נברא מלאך פגום ,
חסר איברים או דק וצנום. והוא הדין לגבי המלאכים הנוצרים
ממעשי העבירות, אלא שנבראו מעבירות שנעשו בכוונה תחילה
או מתוך הנאה , נראו כאן גדולים וכבדים .
לעומתם, המלאכים שנבראו ממעשי עבירה שהיו בשוגג
או בהרגשת אונס וכד' היו צנומים וקטנים .

לאחר ששמע את דברי ההסבר פנה לעבר המרכבות ,
ואכן ראה שעל כל אחת מהן ישנו שלט שעליו כתוב שם של מצווה
או של עבירה. על המרכבות שבהן היו המלאכים הלבנים היה כתוב :
תלמוד תורה, תפילה, כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, שמירת שבת ועוד .
על המרכבות שך המלאכים השחורים היו שלטים שנשאו שמות של עבירות כגון :
ביטול תורה, לשון הרע, חילול שבת, גזל, קנאה ועוד .

ובנתיים המאזניים הולכות ומתמלאות במלאכים לבנים מצד אחד ,
ושחורים מצד שני. ובעוד הם מטפסים ועולים על המאזניים ,
התעניין האיש לדעת מי הוא האדם הנידון במשפט זה .
כאשר משיבים לו, שהוא עצמו נידון במשפט – הוא נדהם ונחרד לראות כי כמעט
כל המלאכים כבר ניצבים על המאזניים, וההכרעה נוטה לצד המלאכים השחורים .
ידוע ידע, כי אם זו תהיה התוצאה הסופית, יהיה דינו כדין הרשעים, ועל כן החל רועד כולו מפחד .

והנה הכרוז מכריז ושואל: "האם נשארו עוד מלאכים ?"
התשובה היא "לא!". ושוב שואל הכרוז : "אולי סבל היהודי ייסורים בימי חייו , 
ואם כן אפשר לצרפם לצד הזכויות ?"

מיד מופיעה מרכבה ענקית של מלאכים שנבראו מכוח הייסורים שסבל ,
וכנגד כל מלאך של ייסורים הורידו מהמאזניים כמה מלאכים שחורים ,
שכן ייסורים ממרקים ומצרפים את האדם מעוונותיו .

כעת רווח לו מעט, כאשר ראה שמשקלם של השחורים הולך ויורד
וכפות המאזניים כמעט השתוו זו לזו .
כאשר תמו גם מלאכי הייסורים ראה שהכף עדיין נוטה במשהו לצד העבירות ,
ומזה הבין האיש שמצבו בכי רע. הנה עוד מעט יוכרז על פסק – דין ,
והכף נוטה לרעתו .

בצר לו נפלטה לפתע מפיו זעקה גדולה ומרה :
"הבו לי עוד קצת ייסורים !"

מקול הצעקה התעורר האיש מחלומו, ובני ביתו של הרב ,
אשר נבהלו מהזעקה חשו לעברו ושאלוהו : :מה קרה ?"

רק עכשיו הבין שהכול היה חלום... קם מהכורסא ופנה לעבר הדלת .
הרבנית קראה אחריו : "הרי רצית לדבר עם הרב !".]
השיב לה : "כבר אין צורך, קיבלתי את התשובה המתאימה מהשמיים !".

*בעינינו ובראייתנו אין ביכולתנו להבין מעלת הייסורים ,
אולם לימדונו חכמים, כי הייסורים הבאים לאדם הינם להיטיב עימו ,
לזככו לקבלת הטוב הצפון לעתיד לבוא וכל זה דרך ניקוי השאריות וכל כובד החטאים 
הדבוקים בנו, ניקוי הזוהמה מכשיר את האדם הנקי לקבלת שפע הטוב .


(לקוח מתוך הספר נזר יהודה )