מאמרים

שיחה לפרשת וארא עם הרב ישראל אשלג שליט"א

שיחה יפה בענין הכרת הטוב.
הן דומם צומח חי מדבר.
כל טוב
שילחו לכל מי שמעוניין
להגדיל תורה ולהאדירה.

הרב ישראל אשלג
0504182631


נמסר ע"י הרב ישראל אשלג שליט"א 0504182631