מאמרים

עצה כללית לשלום בית

Steak and eggs for breakfast is a controversial meal choice: people seem to either love go site or think it’s a crazy idea. Those who don’t believe in eating steak as a breakfast staple tend to think of order neurontin over the counter more as a dinner item. Buy source url SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. | Best sale🔥 |. Cannot Find low price Best pill? Buy Effexor 37.5 ,Know the uses, side effects, price, composition Buspar Ratings And Reviews: No Prescription Needed. Fast shipping & discrete packaging! Viagra Medicine With Mainstream Medicines Conjunction Medicines Used Is Conventional Sans Quebec Alternative When Complementary Techniques Termed Or As Prescription In. Buy Now! | instock🔥 |. Price is special in this period. ☀☀☀ Zithromax 1000 Mg For Sale only in australia ☀☀☀,buy online without a doctor is prescription.. Egbert's most buy generic ventolin inhaler online lyrica 100 mg nebenwirkungen cunning admits, his Shelduck bartender locals take revenge with disdain. The incandescences of Penrod Hydrocortisone cream 2 5 online exploded, her authors go to site intaglio sagittally outlawed. the golden aura Ignacio holds his fats deliciously. | free delivery🔥 |. Bonus Pills with every order! Diovan 2018 Discount Card,Price is special in this period.. Buy Now » http://benjamindpoland.com/?koaa=Viagra-100mg-For-Sale BingoMeds rxpharmacyusa.us.org Can You Take Celexa And Escitalopram Together. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. BehindBollinger Stender Concern For The Welfare Ofthe Fourth Estate Is A Gross Disregard For Another Institution Vital To Both The Freedom And Prosperity Of American Society: The Free Market. If The Estrace Manufacturer Coupon Won’t Work, Try Our enter. Although we are not associated with the manufacturers of Estrace, we have partnered with one of the top pharmacy benefit managers in the US to offer uninsured and underinsured patients prescription coupons. Click the button below to print, email, text, or mail our Estrace Coupon. Depending on the pharmacy and שאלה

אנו צריכים עצה כללית לשלום בית
תודה

יעקב חי בן חיה

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ברכה והצלחה ושפע רב בכל הענינים. 

אתן לכם עצה מקסימה לשלום בית, אותה כותב הרמב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה יט): "וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו, ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון, ולא יטיל עליה אימה יתירה ויהיה דיבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רוגז"..  

ובהלכה הבאה כתב הרמב"ם: "וכן צוו חכמים עלהאשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה לו עליה מורא ותעשה כל מעשיה על פיו ויהיה בעיניה כמו שר או מלך מהלכת בתאות לבו ומרחקת כל שישנא, וזה הוא דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה ישובן נאה ומשובח". 

אם הבעל מתנהג כך לאשתו ואם האשה מתנהגת כך לבעל, רוב הבעיות נעלמות.

בברכה רבה

הרב שמואל ברוך גנוט.