אקטואליה

"אז תתענג על השם" - מסר מרבקה הצדיקה

"אז תתענג על ה'" - מסר מהרבנית רבקה הצדיקה לעם הקודש

  (כב' בשבט תשפ"ב)

האש הגדולה שיורדת עכשיו מהשמים - אהבת ה' העצומה
שה' מתחיל להוריד על היהודים שרוצים אותו ומתגעגעים
אליו ורוצים מלכות שמים רוצים מלכות בית דוד ורוצים בית
המקדש,

היהודים האלו מרגישים בתוך נשמתם בכל כל רגשותם את
הרצון העז להגיע לעולם של אהבת ה', של התעלות מעל
החומר, להתחברות אל הקב"ה ולשכינה הקדושה,

היהודים האלו הולכים להמשיך לעלות ולעלות ולהגיע למדרגות של דבקות בה' - של 'אז תתענג על ה'',

עם כל העבודה של הגאולה השלימה, עם סודות התורה
העצומים והגדולים והנוראים שה' מוריד לנו, דרך משיחו עם אליהו הנביא וכל הצדיקים שעומדים לקום בתחיית המתים ושנראה אותם לפני שהם קמים בתחיית המתים,

עם ישראל! הקב"ה לא ימתין יותר!!
אלה שרוצים אותו ומשתדלים לעשות את רצונו, עומדים
להגיע ל - 'אז תתענג על ה'' בצורה הכי גדולה שהייתה
בהסטוריה, להגיע למדרגות הכי גבוהות,

עם ישראל אל תפספסו!!
ה' לא ימתין!!
העולם הזה עומד לפני קריסה טוטאלית של כל החומר אבל ה' ישאיר ליהודים הנאמנים את כל מה שהם צריכים כדי להמשיך לחיות ולהידבק בה' ובתורתו,

עם ישראל! הקב"ה משתוקק לכלה שלו, הוא משתוקק אליה בתשוקה עזה וגדולה...
מי זאת הכלה?
היהודים שבזמן שלנו לומדים תורה,
מקיימים את המצוות ואוהבים את עם ישראל כמו שאוהבים את עצמם 'ואהבת לרעך כמוך' זהו כלל גדול בתורה,

והבית היהודי זה הקודש קודשים של עם ישראל,
כל משפחה ומשפחה צריכה לעשות בדק בית, האם הבית שלהם שר את שירת הבית היהודי עם אהבה ואחדות? עם אהבת ה'? עם טהרת המשפחה וצניעות? זה הקודש קודשים שיש לו לקב"ה,וגם בתי הכנסיות שזה בית מקדש מעט, בבתי הכנסיות צריך לדאוג שיש שם דבקות בה' וכבוד לשר תורה שנמצא בכל בית מדרש ומדרש, כבוד לספרים הקדושים, לשמור את הפה והמחשבה בבתי המדרש.

'קדושים תהיו כי קדוש אני' - הקב"ה רוצה את הכלה שלו שלימה טהורה וקדושה ולזרוק את כל עגל הזהב מהלב ומהמוח והתשוקות שלנו, לחזור אליו בלב שלם, כי הוא לא ימתין יותר!!
הוא יקח את מה שיש לו ואת כל השאר יצטרכו לתקן בזמן אחר.

עם ישראל הקב"ה אוהב אתכם. חיזרו אליו!!!
אין לכם מה לחפש יותר בעולם החומר הזה, רק מה שצריך כדי לחיות ולא יותר מזה.
תשמרו את כל השבתות ותתענגו על ה' בשבת כי כמו שאנחנו רואים שהשבתות נהיו ארוכות.

ואיך אפשר להתענג על ה'?
לשבת בבית מדרש או בבית ולשיר שירה לקב"ה בשבת קודש - 'אז תתענג על ה'', מי ששומר שבת יהיה לו יום שכולו שבת.

אשה יהודיה צדיקה!
בנות ישראל הצדיקות! ה' אוהב אתכן כשאתן צנועות וצדיקות עם מידות טובות.

חזקו ואמצו אחיי ואחיותיי וה' יעלה אותנו לדרגות עצומות ונוראות!!!