חומש בראשית

אליעזר ותפילתו/ שיר מאת: אהובה קליין©

אליעזר ותפילתו/ שיר מאת: אהובה קליין©
 
אליעזר  מקיים שליחות  
 בנשמתו מציב  שלימות
קיום שבועה לאדונו
מתוך  חדרי ליבו.
 
ניצב על עין המים
 נושא עיניו לשמים
תפילה ברמ"ח איברים
למציאת אשת חסדים.
 
לפתע חש רוממות
מראה מעורר השתוממות
טרם כילה לדבר
והנה בת בתואל.
 
כדה על שכמה
 חיש ירוץ לקראתה
שואבת מים לו ולגמליו
אלוקים מילא משאלותיו.
הערה: השיר בהשראת פרשת חיי שרה[חומש בראשית]