חומש בראשית

יצחק יוצא לשוח

יצחק  יוצא לשוח
/שיר מאת אהובה קליין©
 
שעת בין הערביים
תפילת יצחק לשמים
כקטורת בשמים במקדש
מפיקה ניחוח חדש.
 
השיבולים לוחשות בקמה
עת הופעת רבקה
תכסה פניה בצעיף
תחינות וברכות תרעיף.
 
הרקיע עוטה מרבד
אור חמה ורדרד
אי שם במרומים
במחולות יחוללו המלאכים.
 
הערה: השיר בהשראת פרשת   חיי שרה[חומש בראשית]