מאמרים

הגרב"מ אזרחי שליט"א: "גמרא לומדים בהבנה גדולה"

מבחן על מסכת מכות בעיון התקיים על ידי מרן ראש ישיבת עטרת ישראל הגרב"מ אזרחי שליט"א לבני ישיבת משאת המלך באלעד, כאשר ראש הישיבה שליט"א צלל עם הבחורים בני שיעור ג' שבישיבה לצעירים, בעומק סוגיות המסכת ופילפל עימם במשך כשעה תמימה.

במעמד המרגש, שבסיומו נשא הגרב"מ שליט"א דברי חיזוק ערבים על חובת ההעמקה בעיונה של תורה, השתתפו ראש הישיבה הגאון רבי נפתלי יעקב בן זאב, הר"מ דשיעור ג' הגאון רבי שמואל ברוך גנוט והר"מ הגאון רבי אברהם זרח שוגרמן שליט"א. הגרב"מ שליט"א התרשם עמוקות מרמתם העיונית של בני שיעור ג' ונסק עימם יחדיו לגבהי הסוגיות, כדרכו בקודש, והרחיב את הדיבור על כך ש""גמרא לא לומדים עברי טייש, אלא בהבנה גדולה, כפי שלומדים אצלכם בישיבה".