סיפורים לכבוד שבת

מתי אתם נשואים?

מתי אתם נשואים?

יהודית ז., מדריכת כלות מירושלים
 
כל דבר בחיים שאנו עושים אותו, ומבינים את מטרתו, אז העשיה הופכת להיות קלה יותר, ממוקדת ומרוכזת בהשגת המטרה. כל זוג בבואו להינשא, עליו לחקור ולדעת ולהבין את המטרה בנישואין כדי לבנות משהו נכון ומבוסס ולמקד את העשיה בכיוון הנכון.
 
נאמר בפסוק (ויקרא כ' כ"ו) "ואבדיל אתכם מן העמים" וכן אנו אומרים בכל יום בברכת התורה: "אשר בחר בנו מכל העמים..."
ה' בחר בעם ישראל להיות לו לעם, וברא אותנו מובדלים בטבע ובמהות שלנו מכל עם ולשון. ובמה נבדל עם ישראל מן הגוי? בהיותו העם הנבחר שקיבל תורת ה'. אך הנה מצינו גם אצל הגויים חוקים ומשפטים ומה ההבדל בינם לבין תורת אלקים?
 
שאותם דינים של הגויים, אינם נוגעים לתוכן חייהם האישיים, אך חוקי התורה הינם הדרכה קבועה על כל פרט ופרט בחיי היהודי וכיצד עליו להתנהג בלבבו, בנפשו, בגופו ובממונו. התורה הקדושה היא המבדלת אותנו להיות עם סגולה.
 
גם על מטרתם וסגולתם של ישראל בנישואין מלמדת אותנו התורה.
 
ואם תאמרו עניין הנישואין הוא לשם מצוות פרו ורבו, הרי אף באומות העולם מצינו עניין זה. וגם אם זוהי חלק ממטרת הנישואין, זה לא העיקר.  כי אם היה זה העיקר, לא היו קשיים אחרים, שהרי בנישואין יש התמודדויות רבות, דעות שונות, גישה שונה בין בעל ואישה, ויש נסיונות, וכל אלו "מפריעים" לנו להתמקד במטרה. וכן, לא היו עקרות, כי אם זו המטרה, לא יתכן שהקדוש ברוך הוא יצור מציאות שלא תאפשר ללדת, וכן לא היו מתחתנים בגילאים שאין אפשרות להביא ילדים לעולם.
 
מכאן ראינו שבנישואין יש מטרה נוספת, שהיא נשגבה ונעלה, והיא להגיע לשלמות. 
 
לפני חטא אדם הראשון, היה העולם שלם. ולאחר שחטא, חלו בעולם שינויים מהותיים והוא הפך להיות מפורד. חיי הנישואין דורשים מאיתנו להביא את העולם למצב של לפני החטא, למצב של אחדות - של שלמות.
 
בכדי להגיע למצב של שלמות, אנו חייבים לעבור מסע של תיקון עצמי, ומסע זה לתיקון ולשלמות עובר דרך בן זוגינו, דרך חיי הנישואין. וידוע הסיפור על אותו יהודי שחלם חלום והנה אוצר נמצא מתחת לגשר של וילנה. נסע לוילנה וכלי עבודה בידו, וכשהגיע לגשר התחיל לחפור תחתיו. עבר שם קצין גוי ושאלו לפשר מעשיו. השיב אותו יהודי, חלום חלמתי והנה אוצר מתחת לגשר ואני מחפשו. פרץ בצחוק אותו הגוי ואמר, גם אני חלמתי והנה אוצר מתחת לתנורו של יהודי פלוני, ח ח ח וכי אלך ואחפשו? שמע אותו יהודי, חזר לביתו, חפר מתחת לתנורו ומצא שם את האוצר.
 
בשביל למצוא את האוצרות שלנו בתוכינו, את התיקון והיעוד שלנו בעולם, חייב המסע לעבור דרך בן זוגינו, ורק כך נמצא את האוצר שמתחת לתנור שלנו. רק כך נוכל לגלות את פנימיותינו האמיתית ולהגיע לשלמות חיי הנישואין.  המסע עלול להיות מורכב ודורש עמל. ישנם קשיים בדרך. יש ניגודים, צורת הסתכלות שונה, קשיים, נסיונות. אך עמל זה שכרו בציד, ועם הרבה התמדה והתחייבות למשימה, נגיע בסופו לתיקון ולשלמות האמיתית שלנו. 
 
"ארבעים יום לפני יצירת הולד מכריזים בת פלוני לפלוני" (סוטה ב' ע"א). ה' ברא נשמה אחת ובבואה לעולם נפרדת היא לשני חלקים, וכל אחד עובר את מסלול חייו. לעמוד תחת החופה, פירושו להתחבר לנשמה המקורית, להגיע לרמה גבוהה של שיא האחדות האמיתית על ידי התגברות על המפריד והמבדיל וכך להגיע לשלמות. 
 
ליצירת קשר ולתיאום הדרכה עם יהודית, צרו קשר במספר: 052-7139012