שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

קבלת פני רבו בחג בטלפון או בזום

שאלת הרב מרדכי ציון שליט"א:
 
שלום וברכה!
 
רציתי לשאול:
 
האם אפשר לצאת ידי חובת קבלת פני רבו בחג בטלפון או בזום, כעת בגלל המצב הקורונה?
 
יישכ"ג מראש - 
 
מ"צ
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א
 
 
זה תלוי בטעמי המצוה. אם כדעת הרמב"ם והפרמ"ג שהוא משום כבוד רבו, לכאו' ייצא ידי חובה, ואם כהטעמים האחרים, לשמוע ד"ת מרבו- יוצא
 
אם משום השפעת רוחניות, כמובא בנוב"י- אזי צ"ע.
 
ואם מצד שמחת הרגל, כמובא בשפ"ח בשם ספרים- יוצא.
 
ועי' בארוכה בזה בספרי ויאמר שמואל בגדרי וטעמי מצוה זו
 
שמואל ברוך גנוט