שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

קבלת שבת וערבית של שבת

שאלה

מה יותר חשוב להתפלל, קבלת שבת או ערבית של שבת?

מי חיבר את השיר לכה דודי?

תודה רבה על מדור השאלות המעניין.

גיל, תל אביב.

 

תשובה

לגיל היקר!
 
 
תפלת מעריב-חשובה יותר.
 
את 'לכה דודי' חיבר המקובל האלוקי רבי שלמה אלקבץ זכרונו לברכה.
בודאי תוכל למצוא את תולדות חיו המפורט במאגרי החיפוש והידע הרבים והשונים.
 
בברכה
 
הרב שמואל ברוך גנוט